Prorektor forsvarer HF-vedtak

"HF-vedtaket er skadelig for UiO," uttalte professor Kristian Gundersen til Uniforum i oktober.
- Jeg synes ikke det er grunn til å dramatisere dette slik Gundersen gjør, svarer prorektor Anne-Brit Kolstø .

UHELDIG: - Jeg synes generelt det er uheldig at institutter fratas muligheten for selv å bestemme om de skal velge eller tilsette sine ledere, sier Anne-Brit Kolstø.

Kristian Gundersen og Anne-Brit Kolstø sitter begge i Universitetsstyret. Den 12. oktober vedtok universitetets øverste ansvarlige organ at lederne for de sju nye instituttene på HF skal ansettes og ikke velges.

Skjønner frustrasjonen

- Det var diskusjon i Styret om denne saken. Generelt synes jeg det er uheldig at institutter fratas muligheten for selv å bestemme om de skal velge eller tilsette sine ledere slik gjeldende regler sier. Jeg skjønner at fagmiljøene er frustrert, medgir Kolstø.

Hun framholder at det skal mye til å avvike fra normalreglene.
- Det er en spesiell situasjon som gjør at flertallet i Styret likevel går inn for det. Det historisk-filosofiske fakultet har vært igjennom en omorganiseringsprosess som har skapt mye uro. Prosessen har krevd store ressurser og tatt mye tid. Når vedtaket er gjort, er det viktig å få iverksatt omorganiseringen.

- De nye instituttene må sikres en handlekraftig ledelse fra første dag, altså 1. januar 2005. Om ikke HF nå fikk muligheten til å tilsette, ville de nye instituttlederne ikke være på plass før mot slutten av neste år, vil jeg tro. På denne bakgrunn mener jeg at Styret har fattet en klok beslutning, sier Kolstø.

- Bare denne ene gangen

- Er ikke dette et signal om at ledelsen heretter kan komme til å sette demokratiet til side når praktiske hensyn taler for det?

- HF-vedtaket betrakter jeg som en engangsforeteelse i kjølvannet av den store omorganiseringsprosessen. Jeg synes det er viktig at en tar universitetsdemokratiet på alvor. Men det hender at en må være pragmatisk og ta andre hensyn. Og fagmiljøene er ikke uten innflytelse: det skal settes ned en innstillingskomité hvor fagmiljøene er representert. Innstillingen blir behandlet i de nye instituttstyrene når disse er på plass i januar, og instituttstyrene får komme med sine uttalelser.

Emneord: Universitetspolitikk, HF: nytt institutt for språk Av Trine Nickelsen
Publisert 10. nov. 2004 14:15 - Sist endret 10. des. 2008 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere