Skal bruke 8,5 millioner på el-anlegg

De elektriske anleggene på UiO er gått nøye etter i sømmene. Gjennomgangen har avdekket mange, og til dels omfattende feil og mangler. 8,5 millioner kroner skal brukes neste år for å utbedre de mest kritiske feilene.

GLAD: - Det er gledelig at Universitetsstyret i sine planrammer for 2005 har valgt å satse på vedlikehold og infrastruktur, sier Frode Meinich.
Foto: Grethe Tidemann

Det er elektroentreprenøren Elajo Installasjon AS som har gjennomført kontrollen av de elektriske anleggene i samtlige av UiOs bygninger. Mangler er avdekket og avviksrapport og vedlikeholdsplan er nå utarbeidet.

Originale anlegg

- Vi har mange gamle elektriske anlegg på universitetet. På Bindern er de fleste anleggene originale. De har altså vært i bruk i 40 år eller mer. Anleggene er dimensjonert etter datidens krav, fra dengang da folk brukte skrivemaskiner. Nå er det pc-er på alle rom. Dette er én av mange ting som har ført til en stor merbelastning på nettet, sier teknisk direktør, Frode Meinich.

Direktøren understreker at univeristetet i lengre tid har vært klar over at de elektriske anleggene har feil og mangler.
- Det er intet dramatisk i dette. Det nye nå er at vi har fått en prislapp på å få dette utbedret. Vi tar et stort skippertak neste år. Siemens, som universitetet har rammeavtale med, skal gjøre utbedringsjobben.

Universitetet har fått en liste med anbefalte tiltak fra entreprenøren.
- Vi kommer til å bruke en vesentlig del av budsjettet for 2005 på å utbedre feil og oppgradere til dagens standard, nærmere bestemt ca. 8,5 millioner kroner. Vi vil ta tak i alt det som vi har fått anbefalt å gjøre umiddelbart. Etterhvert vil vi også utbedre de feilene som entreprenøren anbefaler oss om å gjøre noe med på sikt, sier Meinich.

- Gledelig

- Det er gledelig at Universitetsstyret i sine planrammer for 2005 har valgt å satse på vedlikehold og infrastruktur. Styrets prioriteringer gjør oppgraderingen av de elektriske anleggene gjennomførbar. Dersom budsjettet blir vedtatt slik rammene nå ser ut, kan vi gjennomføre dette løftet på elektro-siden uten å måtte ty til kutt på andre områder av vedlikeholdsbudsjettet, konstaterer direkøren.

Emneord: Oppussing på UiO, Økonomi, Rehabilitering, Renovering Av Trine Nickelsen
Publisert 20. okt. 2004 09:10 - Sist endret 10. des. 2008 15:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere