Rektor overtar strategisk plan

Rektor Arild Underdal tar nå over arbeidet med å skrive utkast til ny strategisk plan for 2005-2009. Det skjer etter klar oppfordring fra Universitetsstyret. - Vi må ha et tydelig strategidokument som Styret har klarert, før vi sender det på høring, sier Underdal.

NY STRATEGISK PLAN: - Styret vil at ledelsen nå står klart fram med sine vurderinger, sier Arild Underdal.
Foto: Trine Nickelsen

Det var meningen at Universitetsstyret skulle diskutere strategidokumentet på sitt møte 12. oktober, for så å sende det på formell høring noen dager etter.

Men Styret var ikke tilfreds med utkastet de fikk se. Beskjeden fra styrerommet var klar nok: UiO-ledelsen må framstå tydeligere og si hva den står for og anbefaler Styret. Og det er rektor, i kraft av den posisjon han har, som nå bør ta jobben med å føre strategidokumentet i pennen.

- Ikke mistillit

Og Arild Underdal vegrer seg ikke: i løpet av kort tid vil han sette av tre dager til å nedfelle - i et kort dokument - sitt syn på de viktigste veivalgene UiO skal gjøre. Dette vil Styret i neste omgang ta stilling til, kanskje allerede på sitt møte i november.

- Det at ledelsen nå tar over en del av jobben, er ikke uttrykk for mistillit til det arbeidet som allerede er gjort. Prosjektleder og prosjektgruppen har lagt et meget godt grunnlag, men når valgene nå skal gjøres, vil Styret at ledelsen skal stå klart fram med sine vurderinger, presiserer rektoren.

Vet mye om ståa

Arbeidet med den nye planen bygger delvis på en status om hvor UiO står i dag. I strategiprosessen er institusjonsevalueringene, både den eksterne og den interne, blitt flittig brukt. Disse er supplert med de nasjonale fagevalueringene som Forskningsrådet har stått for.

- Vi sitter med et stort materiale, og vi vet mye om hvordan det står til. Vi har også gått igjennom hovedpunktene i langtidsplanen for inneværende periode og spurt: Hva av det vi sa vi skulle gjøre har vi faktisk gjort? Hvilke mål har vi nådd?

To bakgrunnsdokumenter danner grunnlag for det strategidokumentet som Underdal nå altså skal skrive. Det ene er et premissnotat: "UiOs hovedmål og hovedutfordringer", som Styret brukte en dag på å diskutere i september.

Det var langt på vei enighet om innholdet, men Styret kom med en tilleggsbestilling, et nytt notat: det ville vite hvilket handlingsrom UiO faktisk har. Det notatet har prosjektgruppen laget, og det viser at handlingsrommet faktisk er ganske stort. Blant annet vil avgangen i vitenskapelige stillinger bli betydelig i perioden.

Bred høring

Strategiprosessen skal resultere i to dokumenter: selve strategidokumentet som kort skal angi veivalg og prioriteringer, samt et notat som forklarer mer utførlig premissene og resonnementene bak.

- Vi skal gjennomføre en bred høring i universitetssamfunnet. Og det skal åpnes for diskusjoner på nettet. Alle UiO-ansatte skal ønskes velkommen på åpne møter framover.
- Men først må vi altså ha et tydelig dokument som Styret har satt sitt preg på. Først da tror jeg vi får engasjement, understreker Underdal.

- Dette er moro

Rektoren gleder seg til å "ta fri", som han sier, for å skrive utkastet.
- Sånt arbeid er veldig moro. Her kommer nok litt av forskeren fram i meg, smiler Underdal, og sier det vekker lystfornemmelser - fornemmelser som dager i møter fra morgen til kveld ikke nødvendigvis gir.

- Men strategiske planer er en vanskelig sjanger. Jeg har sett på andre universiteters dokumenter, i inn- og utland. De er ofte vage og svært retoriske. Et strategisk dokument som virker, har både visjoner og bakkekontakt. Det er ikke byråkratisk og teknisk, men har nerve - og det taler til leseren, framholder Underdal.

Han har tatt mål av seg til å få Styret i tale i november.
- Men om jeg ser at det jeg har fått til etter tre dager i "isolat" ikke er bra nok, da blir det ikke noe på Styret før i desember. I denne saken er det er langt viktigere å lage et godt dokument enn å holde tidsplanen, poengterer han.

Ny strategisk plan for UiO 2005-2009:
- Perioden for UiOs Langtidsplan 2000-2004 er snart over.
- I hele år har det vært jobbet med å utvikle en ny strategisk plan for UiO for de neste fem årene.
- En styringsgruppe har det overordnede ansvar for strategiutviklingen.
- En prosjektgruppe har ansvaret for å forberede beslutningsgrunnlaget.
- Prosjektleder er Olaug Kristine Ø. Bringager.
Emneord: Universitetspolitikk, Strategisk plan Av Trine Nickelsen
Publisert 23. okt. 2004 18:32 - Sist endret 10. des. 2008 15:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere