- HF-vedtaket er skadelig for UiO

- Jeg ser HF-vedtaket som et frontalangrep på universitetsdemokratiet, sier Kristian Gundersen . Han mener at Styret nå må diskutere farene som en ytterligere avvikling av demokratiet ved UiO vil innebære.

DISKUSJON: - Jeg vil foreslå at Styret diskuterer de farer som en videre avvikling av demokratiet ved UiO vil innebære, sier Kristian Gundersen.
Foto: Martin Toft

Professor Kristian Gundersen sitter i Universitetsstyret som representant for de vitenskapelige tilsatte. Han er ikke nådig i sin kritikk av det styret han selv er en del av.

- Jeg ser HF-vedtaket som et brudd på de prinsippene som Styret selv la fram etter omfattende debatt i universitetssamfunnet. Det er også et brudd på de styringsprinsipper fagmiljøene ved HF-fakultetet selv la til grunn for bare halvannet år siden. Vedtaket sender dessverre et signal om at grunnplanet ikke lenger skal ha særlig innflytelse, og at ledelsen kan få Styret med seg på vedtak som går på tvers av det fagmiljøene finner riktig.

Det var i forrige uke at flertallet i Styret vedtok at lederne for de sju nye instituttene på HF skal tilsettes etter kunngjøring. Dette avviker fra normalreglene som sier at hvert institutt selv skal foreslå om deres ledere skal velges eller tilsettes, og hvordan stillingene skal lyses ut dersom det skal tilsettes.

Bekymret for den faglige friheten

- Det er en sammenheng mellom universitetsdemokrati og frihet for forskning og undervisning. Jeg er derfor bekymret for hva dette på sikt kan ha å si for den faglige friheten. Man har vært opptatt av institusjonenes frihet. Dersom vår organisasjon skal styres etter samme prinsipper som i bedrifter, må vi få en diskusjon om friheten også må beskyttes mot inngrep fra egen institusjon. Jeg vil foreslå at Styret på et senere tidspunkt diskuterer de farer som en videre avvikling av demokratiet ved UiO vil innebære, sier han.

Gundersen minner om at de vitenskapelige tilsatte både i Fakultetsstyret og Universitetsstyret gikk imot denne tilsetting av instituttstyrere over hodet på fagmiljøene med skarpe protokolltilførsler.

- Skadelig for universitetet

- I protokolltilførsel uttaler vi tre som representerer de ansatte i Styret, at vi synes vedtaket er skadelig for UiO. Dette er omtrent så skarpt man kan formulere seg, understreker Gundersen.

Protokolltilførselen fra representantene for de vitenskapelige ansatte Harriet Bjerrum Nielsen og Kristian Gundersen, og representanten for de tekniske-administrative tilsatte, Hanna Ekeli, lyder som følger:

"Vi finner det meget beklagelig at styreflertallet har vedtatt å dispensere fra de normalregler som ble vedtatt av Styret selv etter en grundig diskusjon og prosess i universitetssamfunnet. Instituttene er fratatt innflytelse på utpekelsesmåte av instituttleder, nestleder og på hvordan stillingene skal utlyses. Vi finner det ikke godtgjort at tidshensyn skulle ha gjort dette nødvendig. Den vedtatte utlysningstekst er heller ikke behandlet av fakultetsstyret slik reglementet tilsier.

Som representanter for de vitenskapelige tilsatte og de
tekniske-administrative tilsatte ved universitetet mener vi at vedtaket er skadelig for universitetet."

Emneord: Universitetspolitikk, HF: nytt institutt for språk Av Trine Nickelsen
Publisert 19. okt. 2004 12:10 - Sist endret 10. des. 2008 15:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere