Februar - Side 2

Publisert 4. feb. 2004 11:07

Universitetet i Oslo har som den første utdanningsinstitusjonen i Noreg skrive under ein samarbeidsavtale med Irans største universitet, Universitetet i Teheran. Student- og forskarutveksling kan bli resultatet.

Publisert 4. feb. 2004 10:27

5,1 millionar kroner skal delast ut til dei fagmiljøa som kjem med dei beste forslaga til utvikling av fleksible læringsformer. - Det viktigaste er at røynslene frå prosjekta har overføringsverdi til andre fagmiljø, seier seksjonssjef Berit Johnsen i UNIVETT og Edvin Bach-Gansmo, som er teamleiar for fleksibel læring ved UiO.