Forskningspris til planktonforsker Grethe Rytter Hasle

Den 9. september ble professor emeritus Grethe Rytter Hasle overrakt "The ISSHA - Yasumoto Lifetime Achievement Award" for sin forskning på marine planktonalger gjennom et halvt hundre år.

MARIN BIOLOG: Professor emeritus Grethe Rytter Hasle har fått pris for sin fremragende forskningsinnsats på marine planktonalger.
Foto: Trine Nickelsen

Den høythengende forskningsprisen er med dette gitt til en av verdens ledende planktonforskere. Det er ved Avdeling for Marinbiologi og Limnologi, Biologisk institutt, UiO, at Grethe Rytter Hasle har hatt sitt virke.

Prisen fikk hun overrakt av professor, dr.scient. Øjvind Moestrup ved Københavns Universitet. The ISSHA - Yasumoto Lifetime Achievement Award er innstiftet av "The International Society for the Study of Harmful Algae". Prisen tildeles en som har gjort en forskningsinnsats av en helt usedvanlig karakter. Resultatene av denne forskningen må ha fått betydning verden over.

Alger som produserer gift

I mer enn 50 år har Grethe Rytter Hasle drevet forskning innen marine planktonalger. Det er særlig innenfor taksonomi av marine planktonkiselalger at Rytter Hasle lenge har hatt en ledende stilling.

Kiselalger spiller en sentral rolle i havets næringskjeder, og dermed for alt liv i havet. Oppmerksomheten rundt denne typen alger økte veldig da giftige muslinger fra muslingoppdrett på Prince Edward Island i Canada ble oppdaget i 1987. Kiselalger produserer nervegiften domoinsyre. Etter hvert viste det seg at algene, og dermed også giftstoffet, finnes i alle hav. Dette kan være en alvorlig helsefare for dyr og mennesker.

Rytter Hasle har hatt en helt sentral psosisjon i verden for å identifisere kiselalgene av slekten Pseudo-nitzschia, som forårsaker forgiftningene.

Emneord: Forskning
Publisert 9. sep. 2003 14:33 - Sist endret 10. des. 2008 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere