Alumniprogrammet ennå i startgropen

Studie- og forskningsdirektør Toril Johansson synes det er naturlig at UiO satser på et sentralt alumniprogram i forlengelsen av Kvalitetsreformen. USIT skal utvikle en databaseløsning, men er usikker på hva UiO egentlig ønsker.

AMBASSADØRER: - Alumner kan også fungere som ambassadører for sitt gamle institutt i arbeidslivet, sier studie- og forskningsdirektør Toril Johansson.
Foto: Martin Toft

- Ideen bak planene om et sentralt alumniprogram ved UiO er å opprettholde tilknytningen mellom uteksaminerte studenter og deres gamle studium, sier Toril Johansson.

Alumni er latin og står for fosterbarn. Begrepet henviser i dag vanligvis til tidligere studenter fra universiteter og høyskoler. Systemet er spesielt godt utbygd i USA hvor slike alumner også gjerne bidrar finansielt til sitt gamle institutt.

Gjensidig nytte

- Alumnene skal kunne oppdatere seg faglig, mens våre studenter og fagmiljøer gjennom alumnene vil kunne få bedre kunnskap om hva arbeidslivet etterspør av kompetanse. Alumner kan også fungere som ambassadører for sitt gamle institutt i arbeidslivet, fortsetter Johansson.

- Gjennom Kvalitetsreformen blir forhåpentligvis tilknytningen mellom student og institutt sterkere. Dette gjør det naturlig å satse på et alumniprogram. Vi har derfor bedt USIT om å utvikle et generelt verktøy og et nettsted for all alumnivirksomhet ved universitetet. Innholdet på nettstedet må imidlertid instituttene selv stå for. Vi håper programmet vil komme i gang i løpet av 2004, sier hun.

Det vil ikke komme noe pålegg fra UiO sentralt til de enkelte instituttene om å lage et alumninettverk, ifølge Johansson. Men enkelte institutter har allerede hatt egne alumniprogrammer gående i flere år. Først ute var Institutt for informatikk som opprettet sitt Ifi-alumni vinteren 1999.

Årlig gallamiddag for Ifi-alumner

- Det er god oppslutning om alumniprogrammet vårt, og vi har nå om lag 600 uteksaminerte hovedfagsstudenter på vår postliste, sier kontorsjef på Ifi, Narve Trædal som mener instituttet stort sett har hatt positive erfaringer med sitt program. Det er opp til medlemmene selv å oppdatere listen.

- Det er valgt et eget alumnistyre som blant annet står ansvarlig for å arrangere en gallamiddag en gang i året hvor tidligere og nåværende hovedfagsstudenter kommer sammen til faglig og sosialt samvær. Ifi sender også ut om lag tre nyhetsbrev til alumnimedlemmene i løpet av året hvor vi informerer om aktuelle saker på instituttet, fortsetter Trædal.

- Alumni fungerer nok best for fag med en god kullfølelse som på profesjonsstudiene. Informatikk ble et profesjonsstudium først i 2001, men allerede i dag har vi en formell avslutning for studenter som avslutter hovedfaget og hvor alle får et tilbud om å melde seg inn i alumniprogrammet vårt. Svært få sier nei, hevder han.

Forprosjekt i 2004?

En prosjektgruppe under Studie- og forskningsadministrativ avdeling la i et notat datert den 22. april i år fram flere forslag til hvordan en sentral satsing på alumnivirksomhet ved UiO kunne se ut. Blant annet ble det foreslått å knytte alumniprogrammet til den planlagte studentportalen. Men lite er skjedd siden den gang, kan Andora Sjøgren, seksjonssjef ved USIT, avsløre. Hun er USITs kontaktperson for alumniprogrammet og kan bekrefte at Kvalitetsreformen har tatt all sentrets oppmerksomhet fram til nå.

- Det foreligger ennå ingen framdriftsplan for UiOs alumnisatsing, og på USIT er vi fortsatt ikke helt på det rene med hva universitetet egentlig ønsker seg. Vi ser nok på en web-basert databaseløsning som best egnet, medgir hun.

- I løpet av oktober vil vi legge fram et forslag om å gå i gang med et forprosjekt. Men jeg tror det er urealistisk at vi vil ha et sentralt alumniprogram i gang ved UiO allerede i løpet av 2004, uttaler Sjøgren.

Emneord: Studentforhold, Studentsaker Av Lars Hoff
Publisert 17. sep. 2003 10:26 - Sist endret 10. des. 2008 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere