Høy faglig kvalitet trekker studenter til UiO

Da årets utdanningssøkerne skulle bestemme seg for hva de ville studere, var det personlig interesse for faget som avgjorde. Da de skulle bestemme seg for hvor de ønsket å studere, var det faglig kvalitet som veide tyngst.

Dette gleder rektor Arild Underdal: - Vi har oppnådd mange positive resultater i utformingen av nye studieprogrammer. Vi gjør mye for å legge om til mer varierte og aktiviserende læringsformer og bedre oppfølging underveis i studiene, sier han i ei pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo har i samarbeid fått gjennomført en landsdekkende undersøkelse blant utdanningssøkere våren 2003. Undersøkelsen viser at inntrykk av høy faglig kvalitet og personlig interesse for faget (71%) er langt viktigere for utdanningssøkerne enn yrkesmulighetene etter studiet (24 %).

UiO utpeker seg i undersøkelsen på enkelte punkter: De som ønsker å studere ved UiO er mer opptatt av faglig bredde, mange valgmuligheter og nærhet til hjemstedet enn søkere til andre utdanningsinstitusjoner.

Undersøkelsen viser i tillegg at UiO og SiO har en felles kommunikasjonsutfordring når det gjelder det sosiale miljøet og boligmulighetene.

- Det er en myte at det sosiale miljøet er så mye bedre andre steder enn i Oslo, sier Rolf Andersen i SiO Læringsmiljø. - Våre årlige undersøkelser de siste 8 år viser at mellom 60 og 65% av studentene mener studiemiljøet ved UiO er bedre eller mye bedre enn de forventet før de begynte.

Dette bekreftes av Ole Christer Lund, psykologistudent og leder av fadderordningen ved UiO. - Vi får stadige tilbakemeldinger om fornøyde studenter som føler seg godt mottatt og får mange nye venner gjennom fadderordningen, sier han.

Ønsket om å bo et annet sted enn i Oslo er ifølge undersøkelsen den viktigste grunnen til å velge bort UiO. Forestillingene om det vanskelige boligmarkedet skremmer dessuten fortsatt noen fra å søke seg til UiO, selv om disse tallene viser en nedgang i forhold til tidligere år. Direktør for Boligdivisjonen i SiO, Lars Mork Gundersen, beklager at det fortsatt er mange som tror det er vanskelig å få bolig i Oslo.

- Vår erfaring er at de fleste finner bolig utover høsten. SiO er tilfreds med eget tilbud den dagen alle som behøver studentbolig vet at de har rett til en, og at de tilbys en studentbolig, sier Mork Gundersen.

Emneord: Studentsaker, Studentforhold
Publisert 15. aug. 2003 14:48 - Sist endret 10. des. 2008 15:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere