- UiO skal være en attraktiv arbeidsplass

- Målet med personalpolitikken er å gjøre UiO til en attraktiv arbeidsplass både for kvinner og menn. Det sier nytilsatt organisasjons- og personaldirektør, Elisabeth Halsen.

SPENNINGER: - Jeg trives i miljøer hvor et er spenninger og kritisk debatt, sier nytilsatt personaldirektør Elisabeth Halsen.
Foto: Ståle Skogstad

Hun tar smilende imot Uniforum på direktørkontoret i 5. etasje i Administrasjonsbygnigen på Blindern. Her har hun sittet i bare i noen få dager. Framfor henne på pulten står blomsterbukettene på rad.

- Det er mange tanker i hodet etter den første uka, det kan jeg love! Jeg er blitt tatt godt imot, noe jeg setter stor pris på. Jeg har snakket med folk, lyttet. For meg er det nå om å gjøre å lære organisasjonen å kjenne og å skaffe meg oversikt og kunnskap om de utfordringene som venter. Jeg kommer midt inn i store endringsprosesser ved UiO.

- Svært motivert

Halsen er utdannet siviløkonom og har spesialisert seg innen organisasjon og ledelse. Hun har jobbet med organisasjon og personal i ulike kunnskapsbedrifter i 15 år, først i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF).

Fra 1990 til 1996 var hun ansatt i Organisasjons- og personalavdelingen. Halsen har også vikariert som kontorsjef ved Senter for utvikling og miljø (SUM) i ett år. De siste seks årene har hun jobbet i Gyldendal Norsk Forlag, først som personalsjef og deretter som direktør med ansvar for organisasjon, kompetanse og kultur. Halsen overtar etter Grethe Fjeld Heltne som sluttet i stillingen for knapt ett år siden. Siden da har assisterende personaldirektør Erik Gulbrandsen fungert i stillingen.

- Hvorfor søkte du deg tilbake til UiO?
- UiO er en viktig og spennende organisasjon. Her kan jeg være viss på å møte interessante faglige utfordringer. Jeg trives i miljøer hvor det er spenninger og kritisk debatt. Mitt inntrykk er at mange tilsatte på den ene siden har stor kjærlighet til institusjonen, men at de også bærer på frustrasjoner. Frustrasjonene er i stor grad knyttet til det ansvarsområdet jeg har fått. Det er ikke tvil om at stillingen som personaldirektør blir krevende, men jeg er svært motivert for å gjøre en god jobb.

- Hvordan er det å få tidligere overordnede som underordnede?
- Det har jeg tenkt grundig igjennom. Vi har snakket sammen om dette. Mitt inntrykk er at vi har kompetanse på ulike felt og at vi derfor kan utfylle hverandre. Jeg tror vi kan bli et godt team.

- Fagforeningene ved UiO gikk imot tilsettingen av deg i denne stillingen. Hvordan opplever du det?
- Jeg har søkt på stillingen som personaldirektør og er blitt tilsatt av Universitetsstyret. Jeg synes det er vanskelig å kommentere prosessen fram mot universitetets beslutning. Imidlertid håper jeg å bli målt og vurdert i forhold til det jeg gjør nå.

Ønsker levende debatt

- Hvilke mål har du for personalpolitikken ved UiO?
- Et overordnet mål må være å gjøre UiO til en attraktiv arbeidsplass for begge kjønn. Mange er ikke tilfreds med personalbehandlingen ved UiO. I dag leste jeg et innlegg i Aftenposten skrevet av en kvinnelig professorstipendiat på jus. Hun kritiserte fagmiljøet for innavl, kameraderi, manglende ledelse og dårlig arbeidsmiljø. Jeg tror ikke hennes erfaringer er enestående. Vi er nødt til å arbeide kontinuerlig for at det skal utføres ledelse og god personalpolitikk sentralt og ute i fagmiljøene, understreker Halsen.

Hun viser til at UiO er inne i store endringsprosesser i kjølvannet av Kvalitetsreformen.
- Dette er en krevende periode for organisasjonen. En viktig målsetting for meg er at Organisasjons- og personalavdelingen skal oppleves som et sted hvor det finnes kompetanse som det er behov for ute i miljøene. Jeg ønsker at folk skal henvende seg til avdelingen for å få råd og hjelp, undertreker hun. Halsen viser til at avdelingen også skal ivareta store fellesoppgaver.

- Utfordringen framover blir å finne de gode modellene for ledelse og styring. Til forskjell fra næringslivet er målene i akademia mer bevegelige, noe som krever en levende debatt og mulighet for medvirkning. Samtidig er det behov for en klar og hensiktsmessig beslutningsmodell, som sikrer nødvendig styring i forhold til de oppgavene vi er satt til å løse. Også forlagsbransjen har de siste årene vært gjenstand for store endringsprosesser. Av det har jeg lært at avstanden mellom planer og visjoner og reelle endringer, ofte er stor og krever betydelig innsats.

Gode bøker, gode venner

Personaldirektøren er født og oppvokst på Kolbotn utenfor Oslo. Hun har samboer og en sønn på åtte år.
- Jeg har alltid vært svært glad i å lese, og jobben i forlagsbransjen har gjort at jeg har fått med meg mye norsk samtidslitteratur de siste årene. Jeg er nok svært sosial og har mange nettverk og venner som er viktig i livet mitt.

Ønsket ikke Halsen

Tjenestemannsorganisasjonene 2fo, Forskerforbundet og NTL/Forening 90 hadde felles representant i innstillingsrådet og ønsket etter en samlet vurdering ikke at Elisabeth Halsen skulle tilsettes som organisasjons- og personaldirektør.

Uniforum har spurt fagforeningene om hvorfor de gikk imot tilsettelsen av Halsen i stillingen og hva de mener blir de største utfordringene for den nye personaldirektøren.
- Selve ansettelsen var en lang prosess, men ble på slutten en hastesak for ledelsen ved UiO. Vår holdning er at det er for lite med kun én kvalifisert søker til stillingen som personaldirektør ved UiO, sier leder i 2fo, Unni Bingen. Hun mener at den mulige utflyttingen av flere statelige tilsyn og direktorat fra Oslo, hadde gitt UiO flere potesielle kandidater å velge blant.

- De største utfordringene vil være å meisle ut en god personalpolitikk, føre et seriøst samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene og demme
opp for store lønnsforskjeller slik at "markedsetterspørselen" ikke får råde.
En hovedoppgave er også å gi de ansatte det nødvendige kompetanse - og utdanningstilbudet de både har krav på og må ha for å kunne møte morgendagens store utfordringer.

- Få UiO til å trekke sammen

Leder for NTL, Anita K. Solhaug, satt som felles representant for tjenestemannsorganisasjonene i tilsettingsutvalget.
- Vi anså at Halsens kompetanse ikke står i forhold til de utfordringene som UiO står overfor. Derfor ønsket vi primært å lyse stillingen ut på ny, eller vente med tilsetting til arbeidmarkedet hadde endret seg, sier leder for NTL, sier hun.

Solhaug mener at omleggingen av styringsstruktur og ny universitetslov vil bli de største utfordringene for den nye direktøren.
- Dette vil tvinge UiO inn i store endringsprosesser. Personaldirektøren må få universitetssamfunnet til å trekke sammen, understreker NTL-lederen.

- Nå når Halsen er tilsatt, vil vi ønske henne velkommen, og bidra til at hennes funksjon på områder som berører tjenestemannsorganisasjonene blir så bra som mulig.

Emneord: Universitetspolitikk, Lønn/lønnsforhandlinger, Personalbehandling/politikk Av Trine Nickelsen
Publisert 13. feb. 2003 14:22 - Sist endret 10. des. 2008 16:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere