Ny styringsmodell vakte debatt

Det ble atskillig debatt under Universitetsstyrets møte da saken om ny modell for styring og ledelse av UiO stod for tur.

FAGLIG LEDELSE: - Det er nødvendig å få avklart hva faglig ledelse ved et universitet er, mener styremedlem Harriet Bjerrum Nielsen.

Det var tirsdag denne uka at Universitetsstyret diskuterte endring av styrings-og ledelsesfunksjonene ved UiO. Et høringsnotat som diskuterer ulike modeller, ble lagt fram for styret.

I notatet Styrking av universitetets beslutningskapasitet og handleevne - Konsekvenser for styring og ledelse framsettes tre hovedmodeller som alternativer til dagens modell. Disse tre er modeller med enhetlig ledelsesstruktur, hvor både faglig og administrativt ansvar samles i én linje, slik at det bare blir én rapporteringsvei gjennom organisasjonen.

- Hva er faglig ledelse?

- Jeg tror det er viktig å lage et notat som ikke får folk automatisk til å gå i forsvarsposisjon. Vi trenger debatt som øker fantasien og kreativiteten slik at vi kan finne de beste løsningene. Og det er nødvendig å få avklart hva faglig ledelse ved et universitet er, understreket styremedlem Harriet Bjerrum Nielsen.

Hun og styremedlem Kristian Gundersen hadde ført i pennen flere momenter som de ønsker å tydeliggjøre i notatet. De ønsker mer fokus på hva faglig ledelse er, de vil at behovet for faglig autonomi skal tydeliggjøres samt at notatet skal gi en balansert framstilling av modellene.

Styremedlem Boel Flodgren understreket at dette kanskje er den viktigste reformen UiO nå står overfor.
- Det er viktig at styret tar ansvar og gjør notatet mer poengtert, enda spissere. Kanskje er det riktig å gå ut med foreløpige konklusjoner som høringsinstansene så må svare på, foreslo hun.

- Åpent mandat

- Jeg tror det er riktig å gå ut med et åpent mandat. Jeg mener at det innledningsvis i notatet bør være med noen formuleringer om forskningens frihet osv. som imøtegår skepsis om hvor vi vil i denne saken, sa styremedlem Hilde Haugsgjerd.

- Vi må klarere markere at vi nå ønsker sterkere strategisk styring av virksomheten, understreket styremedlem Egil Myklebust.

- Nå i første runde mener jeg det er best at vi forholder oss forholdsvis åpne. Vi bør sende ut et grundig notat som er åpent for innspill. Det er viktig å understreke at notatet ikke handler om hva som skal styres, men om hvem som skal styres og hvordan, poengterte rektor Arild Underdal

Universitetsstyret vedtok at Underdal får fullmakt til å utarbeide et nytt notat på bakgrunn av debatten i Styret. Styremedlemmene vil få se og kommentere notatet før det sendes ut til offisiell høring ved fakulteter og enheter, tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet. Høringsfristen er satt til 22. april, og styret ønsker å få saken opp til vedtak i styremøte 3. juni 2003.

Emneord: Universitetspolitikk Av Trine Nickelsen
Publisert 25. feb. 2003 14:52 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere