Har hindra hjerneflukt frå Russland i ti år

Over 100 russiske stipendiatar har publisert meir enn 100 vitskaplege artiklar i løpet av dei ti åra UiO har drive det medisinske senteret sitt i Moskva. Fleire av artiklane er publiserte i Science og Nature. I kveld feirar det tiårsjubileet med ein stortstilt konsert for 300 gjester i Universitetets aula.

EIT GODT LAG: Dagleg leiar Julia Ferkis (bak) saman med medarbeidarane i Moskva: F.v. sekretær Natalia Maaleva, forskingsstipendiatane Anton Golovnin og Alma Kourmanova og seniorforskar Yuri Kozlov.
Foto: Ståle Skogstad

Behovet for å motvirka at Russland mistar vitskaplege talent er dei siste ti åra blitt stadig meir akutt i takt med at den russiske staten har redusert sin del av forskingsfinansieringa frå 95 til 50 prosent. Difor har mange unge forskarar blitt sterkt frista av tilbod om å inngå kontraktar med utanlandske forskingssinstitusjonar. Dette tappar og svekkar dei russiske vitskapsmiljøa som ofte er kjende for den høge internasjonale standarden sin, går det fram av ei pressemelding frå Universitetet i Oslo.

Det var den norske forskaren Sjur Olsnes, som er knytt til Radiumhospitalet og UiO, som innleia samarbeidet med russarane om det medisinske senteret. Sjølv var han stipendiat i Moskva i Sovjet-perioden. Saman med professor i radiologi ved Rikshospitalet/UiO, Frode Lærum, og med sterk støtte frå dåverande rektor Lucy Smith, blei senteret oppretta for å gi unge lovande russiske forskarar høve til å forska i heimlandet sitt. Samtidig blei det oppretta fagleg samarbeid mellom Russland og Noreg.

Markeringa i Universitetets aula startar i dag, 24. januar klokka 1600 med helsingstalar av blant andre rektor Arild Underdal. På konserten medverkar det russiske solistensemblet "Orpharion" med solistane Per Arne Glorvigen og Svetlana Andreeva. Programmet blir leia av NRKs Moskva-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld.

Emneord: Sentrene, Medisin, Forskning
Publisert 24. jan. 2003 10:47 - Sist endra 10. des. 2008 15:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere