Norsk Teologisk Tidsskrift 100 år

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999


Landets eldste tidsskrift for teologisk forskning fyller hundre år. - Det er viktig å sikre en offentlighet omkring faget teologi. I 100 år har Norsk Teologisk Tidsskrift klart å fylle denne oppgaven, sier redaktør Trygve Wyller.

Norsk Teologisk Tidsskrift
ÅRGANG 1: Den aller første utgaven av Norsk Teologisk Tidsskrift fra 1900.

Av Trine Nickelsen

- Teologi som fag er universitetets eldste. Det er kanskje den viktigste grunnen til at vårt fagtidsskrift nå avslutter sin 100. årgang, sier Trygve Wyller. Første nummer av Norsk Teologisk Tidsskrift kom i 1900. - Begivenheten ble feiret med en stor jubileumsmiddag. Universitetsteologer som har vært virksomme over store deler av hundreåret, gamle og nye forfattere og redaktører var samlet på Stattholdergården fredag i forrige uke.

Jubileet skal også markeres med et dobbeltnummer av tidsskriftet til våren. - Jubileumsutgaven blir på størrelse med en bok og har som hovedtittel: "Teologisk modernisering i 100 år". Det blir et omfattende hefte hvor det settes søkelys på de forskjellige teologiske fagdisiplinene, samt på bredere perspektiver om temaet teologi og modernisering. Det er viktig å sikre en offentlig debatt omkring dette faget. I 100 år har Norsk Teologisk Tidsskrift klart å fylle denne oppgaven.

- Det er ikke uten videre opplagt for noen at teologi skal være et eget fag ved universitetet. En gjennomgang av artikler og bokanmeldelser i Norsk Teologisk Tidsskrift vil vise hvor sterkt faget alltid har vært forankret i den allmenne vitenskapelige diskursen. Dette er en arv som vi ønsker å føre videre, understreker Wyller.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999

Publisert 9. des. 1999 12:55 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere