Det går for seint!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999


Utviklingen av nettbaserte læringstilbud:

- Vi diskuterer og diskuterer, men vi greier ikke å komme skikkelig på banen. I dag er det for eksempel NKI Nettskolen som tilbyr nettbaserte universitetsfag som psykologi og idéhistorie. Nå må vi ut med våre egne kurstilbud, sier dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Lise Vislie.

vislie
UTÅLMODIG: - Det er viktig å holde fast ved ambisjonene når det gjelder UiOs nettbaserte læringstilbud. Men nå må vi få fart i selve realiseringen, sier dekan Lise Vislie. (Foto: Ståle Skogstad)

Av Trine Nickelsen

Helga Engs hus var i forrige uke åstedet for en dagkonferanse med tema nettbasert læring. Seksjon for etter- og videreutdanning og fjernundervisning (UNIVETT) og USIT - Gruppe for digitale medier i læring, stod som arrangører.

- Det var gledelig å se at så mange, både administrativt og vitenskapelig ansatte fra mange fakulteter og institutter ved UiO deltok på konferansen. Det er viktig å ta vare på denne brede interessen for nettbaserte læringstilbud. Men nå er det på høy tid at det skjer en videreutvikling av ambisjonene på dette området, understreker Lise Vislie.

For alle våre studenter

Vislie mener at web-baserte studietilbud bør være tilgjengelig for alle studentene ved UiO. - Om studentene velger å følge den tradisjonelle, campusbaserte undervisningen eller foretrekker å tilegne seg kunnskap via kurs på Internett, bør ikke være et spørsmål om enten - eller. Snarere bør det være snakk om et både - óg. Vi må ha begge disse elementene med i våre studieopplegg, sier Vislie.

- Jeg har ingen tro på at våre studenter utelukkende vil sitte hjemme og følge nettbasert undervisning. Det er viktig at UiO nå satser på å integrere nettbaserte løsninger i den campusbaserte grunnutdanningen.

UiO ikke på banen

Vislie påpeker at det i dag er NKI Nettskolen som er operatør for nettbaserte universitetsfag som psykologi og idéhistorie. - Dette er UiOs kursopplegg, utarbeidet med hjelp av universitetets egne lærekrefter. Men disse studietilbudene er ikke åpent tilgjengelig for våre studenter. Bare de som har meldt seg på og betalt, kan benytte seg av disse kursene. Og de som tjener penger på det, er jo kommersielle aktører som NKI Nettskolen. Er vi fornøyd med å ha det på denne måten? spør Vislie.

Hun viser til at en rekke utdanningsinstitusjoner i inn- og utland har et langt bedre nettbasert studietilbud enn Universitetet i Oslo: - Vi diskuterer og diskuterer, men vi greier ikke å komme skikkelig på banen. Vi kan jo bare spørre oss hvor langt vi er kommet i løpet av dette året. Hvor mange kurs er gjort nettbasert i løpet av 1999?

Bedre læringsmiljø

Vislie påpeker at det er et svært krevende arbeid som må til for at UiO selv skal kunne tilby web-baserte studietilbud i alle fag. - Om vi klarer å få til dette selv, vil det styrke vår egen undervisning. Studentene vil da aktivt kunne bruke Internett for å fremme egen læring. Kanskje de ikke har fått med seg alt ved forelesninger og seminarundervisning, de ønsker å repetere deler av pensum og så videre. Lærerne kan legge ut stoff og linker som vil kunne være til stor nytte for studentene i deres læringsprosess.

Hun understreker at utfordringene når det gjelder utviklingen av gode, nettbaserte læringstilbud ikke bare gjelder pedagogene, men alle som bidrar til innholdet i læringen. - Vi må se nærmere på UiOs administrative organisasjon. UNIVETT er det organet som skal realisere det virtuelle universitet. Men vi er avhengig av kraftig innsats også nedover i systemet. Utfordringen går til alle, langs alle linjer. Som dekan er det lite du kan utrette hvis engasjementet svikter. Jeg er nødt til å ha lærerne med. Det må jobbes hardt sammen, og det må satses penger på dette.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999

Publisert 9. des. 1999 10:39 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere