Doktorgrader

Forrige InnholdNeste Uniforum nr. 18 1999


Doktorgrader

Det medisinske fakultet

Cand.med. Kirsti Haaland forsvarte 20. november sin avhandling "Hypothermia as treatment of asphyxia in a newborn piglet model" for den medisinske doktorgrad.

Cand.psychol. Ida M. Wiborg vil lørdag 27. november kl. 10.00 i Store auditoriet, Tårnbygget, Sognsvannsvn. 21 offentlig forsvare sin avhandling "Patient with panic disorder. A study of relapse rate after treatment and possible etiological factors" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Pål Zeiner vil lørdag 4. desember kl. 10.15 i Auditoriet, Diakonhjemmet sykehus, Forskningsvn. 7 offentlig forsvare sin avhandling "Clinical characteristics and Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children" for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Birgitte Lindeman vil lørdag 11. desember offentlig forsvare sin avhandling "Cellular Stress Responses during Chemically-Induced Tumor Promotion" for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Siv.ing. Inga Fløisand forsvarte 19. november sin avhandling "Heterogene kjemiske reaksjoner i stratosfæren: Modellberegninger" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Erik Andreassen forsvarer fredag 26. november offentlig sin avhandling "Structure and Properties of Polypropylene Fibres" for dr.philos.-graden.

Cand.pharm. Ole Kristian Hjelstuen forsvarte 22. november sin avhandling "Labelling of antisense oligodeoxynucleotides with 99mYc" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Glenn Terje Lines vil mandag 29. november offentlig forsvare sin avhandling "Simulating the electrical activity of the heart - A bidomain model of the ventricles embedded in a torso" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Anne Krag Brysting vil fredag 10. desember offentlig forsvare sin avhandling "Reticulate evolution and its taxonomical consequences - two examples from the arctic-alphine flora" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Erik Knain vil fredag 10. desember offentlig forsvare sin avhandling "Naturfagets tause stemme. Diskursanalyse av lærebøker for Natur- og miljøfag i et allmenndannelsesperspektiv" for dr.scient.-graden.


Forrige Innhold NesteUniforum nr. 18 1999

Publisert 25. nov. 1999 11:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere