Salget av Villa Grande er utsatt

Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999


- Signaler jeg har fått, tyder på at regjeringen er i strid med seg selv når det gjelder Villa Grande, og at salget av den unike eiendommen derfor er utsatt, sier prorektor Rolv Mikkel Blakar.

blakar
UNIK MULIGHET: - Å etablere Holocaust-senteret i Quislings residens, er en en sjanse regjeringen har nå. Den kommer aldri tilbake, påpeker Rolv Mikkel Blakar. (Foto: Ståle Skogstad)

Av Trine Nickelsen

- Mitt bestemte inntrykk er at det nå råder en indre konflikt i regjeringen, mellom "kremmersjelen" på den ene siden og en virkelig moralsk visjon om å legge Holocaust-senteret i Villa Grande, på den annen, sier Blakar. Han leder arbeidsgruppen som forbereder etableringen av Holocaust-senteret.

Ville selge likevel

Det var for en måned siden at regjeringen vedtok å trekke salget av Vidkun Quislings gamle ørnerede på Bygdøy. 15. november opphevet imidlertid regjeringen dette vedtaket: Et bud på det som var satt som minstepris, 70 millioner kroner, var kommet inn. Budgiveren er eiendomsselskapet Arena Eiendom. Også et annet norsk selskap skal nå ha lagt inn et likelydende bud, skriver Dagens Næringsliv (23.11.1999). Arena Eiendoms største aksjonær, finansmannen Einar C. Nagell-Erichsen, vil imidlertid ikke røpe hva slags planer selskapet har for eiendommen.

Enestående sjanse

Arbeidsgruppen ble i oktober i år bedt av statsråd Jon Lilletun om å utarbeide alternative løsninger for Villa Grande. På bordet fikk Lilletun 27. oktober et notat med forslag til hvordan et holocaust-senter kunne innpasses i den store bygningen på Bygdøy.

- Men så bestemte altså regjeringen seg for å selge til tross for innspillet om et virkelig visjonært holocaust-senter i Villa Grande. Mitt bestemte inntrykk er at Lilletun så desidert er positiv til planene for Villa Grande. Men det er helt opplagt at han ikke har hatt gjennomslag i regjeringen. Mer finansbyråkratiske krefter synes å styre denne saken. Det må være et problem for statsministeren med ansvar for verdikommisjonen, mener Blakar.

Å etablere Holocaust-senteret i Quislings residens, er en en sjanse regjeringen har nå. Den kommer aldri tilbake.

Håp

Nyheten om at regjeringen ønsker å vente med salget av Villa Grande, kommenterer professor Bernt Hagtvet slik: - Statsministeren har gitt oss et håp. Presset må opprettholdes. Denne saken er en så stor symbolsak for nasjonen at Finansdepartementet ikke må tillates å bestemme over den. Det er interessant at samme dag som denne meldingen kommer, opplyses det at det er kommet 270 milliarder kroner inn til Oljefondet. Andre land ville ha betraktet dette som en enestående sjanse til å satse på forskning og kultur. Hvorfor er vi så avsindig smålige her i nord? spør Hagtvet.

Han velger å tro at beslutningen om å selge Villa Grande ut for salg igjen er en arbeidsulykke som skyldes mangel på kommunikasjon innad i Regjeringen. - Tar jeg feil og bygningen selges, avslører regjeringens menneskerettighetsprofil seg som hul retorikk. Hvis bygningen selges så skjer det mot innstendige oppfordringer fra Det Mosaiske Trossamfunn, Universitetet i Oslo, en samlet krigsveteranstand, Oslo biskop og ikke minst Regjeringens egen verdikommisjon, påpeker Bernt Hagtvet.


Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999

Publisert 25. nov. 1999 13:13 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere