Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999


Doktorgrader

Det medisinske fakultet

Fysioterapeut Vibeke Graver forsvarte 29. oktober offentlig sin avhandling "Long-term results and predictors of outcome in lumbar disc surgery" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. George Kanellopoulos forsvarer lørdag 13. november kl. 10.15 i Lille auditorium, Georg Sverdrups hus, Blindern offentlig sin avhandling "Laser treatment of the myocardium. An in vivo experimental study" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Gunnar Balle Kristensen forsvarer lørdag 13. november kl. 10.15 i auditoriet, Det Norske Radiumhospital offentlig sin avhandling "Studies on prognostic factors in cervical cancer with special attention to early disease" for den medisinske doktorgrad.

Cand.real. Lisa Forsén vil fredag 19. november kl. 10.15 i Auditoriet, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Frederik Holsts hus, Ullevål terrasse offentlig forsvare sin avhandling "Hip Fracture. Risk factors and excess mortality. Epidemiological studies in the Norwegian county of Nord-Trøndelag" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Junro Hosaka vil fredag 19. november kl. 10.15 i Store Auditorium, Kirurgisk blokk, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling "Preclinical evaluation of the temporary venous 'Spring Filter' for prevention of pulmonary embolism" for den medisinske doktorgrad.

Bjørg Åse Roberg vil fredag 26. november kl. 11.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9 offentlig forsvare sin avhandling "Mitokondriell glutamin-transport og fosfat-aktivert glutaminase i grisenyre og rottehjerne. Egenskaper og mulige funksjonelle sammenhenger" for den filosofiske doktorgrad.

Anne Hatløy vil lørdag 11. desember kl. 11.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9 offentlig forsvare sin avhandling "Methodological aspects of assessing nutrition security. Examples from Mali" for den filosofiske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.polit. Leif Gunnar Engedal forsvarer lørdag 13. november kl. 10.15 i Universitetets Aula, Sentrum offentlig sin avhandling "ECCE HOMO. En studie av psykovitenskapelige identitetsteorier med særlig henblikk på identitetserfaringens konstituerende elementer og de metateoretiske forutsetningenes funksjon i teoriutformingen" for graden doctor philosophiae.

Cand.philol. Dagrun Skjelbred forsvarer lørdag 13. november kl. 10.15 i auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum offentlig sin avhandling "'de umisteligste Bøger'. En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen" for graden doctor philosophiae.

Det odontologiske fakultet

Cand.med.dent., cand.odont., lic.odont. Lars Jorkjend forsvarer lørdag 13. november kl. 10.15 i Auditorium I, 2. etasje, Geitmyrsveien 69 offentlig sin avhandling "The effect of local anesthetic agents on postoperative pain after periodontal surgery" for den odontologiske doktorgrad.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bjørnar Sæther vil fredag 19. november offentlig forsvare sin avhandling "Miljøarbeid i norsk treforedlingsindustri 1974-1998" for dr.polit.-graden.

Cand.oecon. Arvid Raknerud forsvarer fredag 12. november kl. 14.15 i Ragnar Frischs aud., (gml.) Ullevål Kino offentlig sin avhandling "Dynamic Models for Panel Data - Methods and Applications" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999

Publisert 10. nov. 1999 14:55 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere