Fredagstreff i Georg Sverdrups hus

Forrige Innhold Uniforum nr. 17 1999


Hva skjer?

12. november kl. 14.30-15.30 i Vestibylen: Ibsen - vår første maktutreder. Et tverrfaglig prosjekt. Professor Øyvind Østerud presenterer Makt- og demokratiutredningen og professor Fredrik Engelstad gir korte maktanalayser fra noen av Ibsens skuespill. Studenter fra Kateterkompaniet og Teater Neuf fremfører scener fra Peer Gynt og En folkefiende.

Kontaktperson: redaktør av Apollon, Johan L. Tønnesson. tlf. 22 85 40 15.

19. november kl. 14.30-15.30: Folkemusikk med spellemenn fra Institutt for musikk og teater.

Etikk og miljøforskning etter Gardermoen-utbyggingen

Svikter forskerne de ansvarlige myndighetene i miljøsaker? Klarer forskerne i tilstrekkelig grad å synliggjøre usikkerhetsfaktorer i konsekvensutredninger? Tok Oslo Lufthavn Gardermoen tilstrekkelig hensyn til miljømessig usikkerhet ved utbygging av flyplassen? Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) inviterer til åpent debattmøte mandag 15. november kl. 12.15-15 i Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus, Blindern.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus, Blindern

18. november: "Utviklingen av pedagogikk som vitenskap ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO" v/Erling Lars Dale, PFI.

Forum: Formell logikk og dens anvendelser

Forum myntet på forskere og videregående studenter som er interessert i formell logikk, for eksempel informatikere, matematikere, filosofer eller lingvister. Onsdager kl. 17.15 i Rom 3524 i Georg Sverdrups hus, Blindern.

24. november: "Generatorinduksjon i programmering og logikk" v/professor Ole-Johan Dahl, Institutt for informatikk.

Museene på Tøyen

Botanisk hage

er åpen alle hverdager kl. 7-17; lør., søn. og helligdager kl. 10-17.

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

14. november: "Mineralråstoffer hos mennesker før oss" v/førsteamanuensis Johan Naterstad.

Paleontologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

28. november: "Fossilene forteller om Svalbards forhistorie" v/førstekonservator Hans Arne Nakrem.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: auditoriet, 1. etasje

21. november: "Hvorfor trekker fuglene sørover om høsten - og hvordan gjør de det?" v/forsker Christian Aas.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Søndag 28. november kl. 12.30: "Våre helgener". Omvisning i middelaldersalene med mag.art. Alf Hammervold.

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Senter for kvinneforskning

Fokus på 1950-årene

Tid og sted: kl. 14.15-16, Senter for kvinneforskning, Sognsveien 70, Seminarrommet, 4. et. Faglig ansvarlig: professor Gro Hagemann.

Onsdag 17. november: "50-årenes kvinneidealer" v/lektor Elisabeth Lønnå.

Onsdag 24. november: "Husmorfilm" v/førsteamanuensis Anne Marit Myrstad, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU.

Familie og kjønn i forandring - om moderniseringens ulike ansikter:

Tid: fredag 19. november, kl. 10.15-12

Sted: Sognsvn. 70, Sem.rom, 5.et.

Veiledningsseminar ved professor emerita Rita Liljeström, Sverige.

Ungdom, kjønn og seksualitet i Tanzania

Tid: fredag 19. november, kl. 12.15-15

Sted: Sognsvn. 70, Sem.rom, 5.et.

Professor emerita Rita Liljeström.

Faglig ansvarlig: Professor Harriet Bjerrum Nielsen.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

15. november: "'Kultur' og 'biologi' som forklaring på menneskelig handling - motsatte perspektiver eller funksjonelle ekvivalenter?" v/professor Torben Hviid Nielsen, Senter for teknologi, innovasjon og kultur.

22. november: "Den svenske generalguvernørtiden i Norge 1814-1829" v/forsker Roald Berg, Institutt for forsvarsstudier, Oslo.

29. november: "Foreløpige resultater fra et prosjekt om dødelighetsfallet i Norge" v/professor Ståle Dyrvik og førsteamanuensis William Hubbard, Historisk institutt, UiB, professor Sølvi Sogner, Historisk institutt, UiO og Gunnar Thorvaldsen, leder av Registreringssentral for historiske data, Tromsø.

Videnskapsakademiet

Neste møte: 9. desember.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14

Sted: sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

16. november: "Utviklingstanker innen språkvitenskapen. Striden mellom C.A. Holmboe og P.A. Munch" v/forsker Kjell M. Paulssen.

Henv.: m.b.guleng@iakn.uio.no

Humanistisk kollegium 1999-2000

Tema: Dialog mellom religionene

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

23. november: "Dietrich Bonhoeffer: Kan troen overleve religionenes død?" v/Trygve Wyller.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: Verdiskapning for fellesskapet

Tid: mandager kl. 19.15-ca. 21.15

Sted: Aud. 3, u.et., Kristine Bonnevies hus, Blindern

Entré kr. 30 (inkl. te/kaffe og kjeks/småkaker)

29. november: "Vitenskapen i offentlige rom - om universitetenes intellektuelle og etiske utfordringer" v/førsteamanuensis i sosiologi, Ragnvald Kalleberg.

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, 5. et., Blindern

16. november: "Voters, party leaders and the politics of the EU: Who leads whom?" v/Simon Hix, London School of Economics and Political Science.

30. november: Foredrag v/Gerda Falkner. Max Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

19. november: "Den eine fornuft og dei mange rasjonalitetar (og irrasjonalitetar)?" v/Gunnar Skirbekk, Senter for vitskapsteori, UiB.

26. november: "Tidsbegrepet og de to kulturer" v/Trond Berg Eriksen (idéhistorie) og Kristoffer Gjøtterud (fysikk).

Eurasia-seminaret

Tema: Møtet med det ekspanderende Vesten

Tid: torsdager kl. 16.15-18

Sted: 12. et., Niels Treschows hus, Blindern

2. desember: "Islamistenes oppfatninger av Vesten" v/Bjørn Olav Utvik.

Kulturmøte i vikingtiden:

Norrønt og gælisk på Hebridene 800 - 1200

Seminar lørdag 13. november kl. 10-16 i Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum (se Uniforum nr. 16).

Avdeling for nordisk arkeologi

har invitert professor Ian Morris, Stanford University, California til å holde følgende gjesteforelesninger i seminarrommet i Frederiks gt. 3, Sentrum tirsdag 16. november kl. 12.15 over temaet "The Archaeology of Greek democracy" og onsdag 17. november kl. 10.15 om "Population and the state in the iron age. Mediterranean - some initial thoughts". Ian Morris' besøk er organisert i samarbeid med Institutionen för Arkeologi, Göteborgs universitet i forbindelse med The Scandinavian-Sicilian Archaeological Project.

En slette med planeter

Søndag 14. november kl. 17.30-22 kan du på Ekebergslettas østside oppleve en lysmodell av vårt solsystem i riktig relativ skala. Modellen blir stående kun en kveld. At modellen er i riktig skala, betyr at forholdet mellom planetenes størrelser og avstandene mellom dem stemmer, selv om alt er krympet 10 milliarder ganger. Når du står ute i modellen, blir det nesten som om du virkelig var ute i verdensrommet. Turen til fots frem og tilbake over sletta, tar omtrent 30 minutter.

Forskeren M. Baziljevich er ansvarlig for romreisen.

Smertens blomster

Munch-museets nye utstilling, som åpner tirsdag 16. november, har fått tittelen Smertens blomster - Fin-de-siècle-ideer i Munchs kunst. Utstillingen belyser de ideer Edvard Munch var opptatt av for hundre år siden, ved forrige fin-de-siècle og omfatter et bredt utvalg av malerier, grafikk og skildringer av cabaret- og café-liv fra denne spennende perioden i hans liv.

Utstillingen vil bli stående til 12. mars 2000.

De kunsthistoriske forskningsdagene 1999

Årets forskningsdager har tittelen "Historiografi - Grunnlagsproblemer og tradisjoner i kunsthistorieskrivningen" og foregår fredag 19. november kl. 9-16.30 og lørdag 20. november kl. 10-15.30 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern. Seminaret åpnes med hovedforedrag av to amerikanske kunsthistorikere som står sentralt i den internasjonale metodedebatten: professor Michael Ann Holly, Rochester University og professor Keith Moxey, Barnard College, Columbia University, New York. Disse to vil holde ekstra forelesninger torsdag 18. november kl. 15-17 i Seminarrommet, St. Olavs gt. 29.

Henvendelser om forskningsdagene rettes til universitetsstipendiat Maj Britt Guleng, Avdeling for kunsthistorie, IAKK, tlf. 22 85 19 12 eller NFR-stipendiat Jon-Ove Steihaug, tlf. 970 33 849.

Bibliotheca Alexandria

Venneforeningen for biblioteket arrangerer en kunstutstilling i Deichmanske bibliotek fra 18. november til 5. desember 1999, der også arkitektfirmaet Snøhetta vil presentere sitt nå nesten fullførte nybygg. Utstillingen åpnes i hovedbiblioteket torsdag 18. november kl. 18 v/Egypts ambassadør Magdy Hefny og biblioteksjef Liv Sæteren. Blant utstillerne er Brit Boutros Ghali og Katrina Vrebalovich (malerier) og Jorunn Sannes (billedkunst). Det blir også stilt ut kunst og billedtepper fra kunstsentret Harrania i Egypt. En rekke foredrag i tilknytning til Alexandria og Egypt vil bli arrangert i musikkavdelingen kl. 19.30:

mandag 22. november: Arkitekt Kjetil Thorsen (Snøhetta): Bibliotheca Alexandria; tirsdag 23. november: Bibliotekar Olaf Berggren: Fra Alexandria ved Egypt til Alexandria i Egypt;onsdag 24. november: Dr.philos. Kjell Aartun: Den minoiske høgkulturen på det gamle Kreta og dens forbindelser med den nære Orient og Egypt; mandag 29. november: Prof. Saphinaz Naguib: Hva hieroglyfene forteller oss og tirsdag 30. november: Prof. Michael Carter: Libraries and the transmission of knowledge in the medieval Muslim world.

Didaktiske perspektiver på nettbasert læring

Seminar tirsdag 30. november kl. 9.30-15.45 i Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern. Arr.: UNIVETT og USIT Gruppe for digitale medier i læring. Påmelding innen tirsdag 16. november: univettpost@admin.uio.no

Georg Sverdrups hus


Forrige Innhold Uniforum nr. 17 1999

Publisert 10. nov. 1999 15:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere