Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999


Pressebiter

Rot og dårlig system

Problemene i UB kan kanskje virke som barnesykdommer. Men et bibliotek som ikke kan yte god service, er et dårlig bibliotek. For å sette det på spissen: Når Stortinget ikke var villige til å sette av penger til det å drive et godt bibliotek, kunne de like gjerne spart seg å bruke de 500 millioner kronene det kostet å reise bygningen.

Leder i Universitas 28/99

Frykt for inflasjon og renteøkning

- Jeg tror at den fundamentale feilen i Norges offentlige ressurspolitikk for forskning er at den er dominert av vårt politiske systems rammefinansiering. Frykten for inflasjon og renteøkning fører til at overordnede prioriteringer ikke når frem. Forståelsen av at forskning og nyskaping er av avgjørende betydning for vår fremtid, har ikke nådd inn, i alle fall ikke i Finansdepartementet.

Kaare R. Norum i Aftenposten 4/11-99

Ei nær-nasjonen-oppleving

- Me ser konturane av ein politisk elitisme tufta på scientisme, der innsikt i det ideelle gir styringsrett i det reelle. Når Hernes går frå å vera vitskapsmann til å bli politikar, gjentar han dette grepet. Han gjer den utopiske og idealistiske vitskapen til utopisk, politisk ingeniørkunst: Forskarpolitikaren Hernes har hatt ei nær-nasjonen-oppleving og har derfor dei rette fellesinteressene for auge. Lærarar og andre grupper tenkjer kun på seg sjølv. Den einaste som kan sjå det heile i fugleperspektiv og som er interesselaus, er Gudmund Hernes.

Stipendiat Tom Are Trippestad i Forskerforum 9/99

Med husfreden i bakhovudet

Og når den tyngste fagforeininga heiter LO og det styrande partiet gjennom store delar av etterkrigstida heiter Ap, er det ikkje rart at lågtlønn og likelønn har dominert som lønnspolitisk grep når det offentlege har fastsett lønn - med husfreden i bakhovudet. Det har høgt utdanna saktmodige menneske systematisk tapt på.

Det er dessverre liten grunn til å tru at trenden skal snu. Den snur ikkje før det oppstår ei slags kriseforståing i offentleg sektor, før ein merkar at ein går glipp av den høgt kompetente arbeidskrafta og at kvaliteten står i fare.

Redaktør Jan Zahl i Forskerforum 9/99


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999

Publisert 10. nov. 1999 14:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere