Jeg er bare en 60 000-lapp

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999


Debatt

Er du en flink og forberedt foreleser? Da er du enten dum eller en brennende idealist. Vitenskapelig ansatte ved universitetet får ingen belønning for å gi god undervisning eller straff for å gi dårlig undervisning. Dere skal bruke omtrent halvparten av deres arbeidstid på å undervise eller forberede undervisning, men kun deres vitenskapelige publikasjoner betyr noe for ansienniteten eller ved ansettelser. Det er rett og slett ikke lurt å prioritere undervisningen. Og min erfaring er at studentene er nærmere i kontakt med undervisningen enn forskningen. Vet studentene dine hva du forsker på?

De aller fleste studenter, inkludert meg selv, har på et eller annet tidspunkt klaget over en dårlig foreleser. Men jeg håper og tror at de ytre faktorene (manglende incitamenter) er mer utslagsgivende enn de indre faktorene (foreleserens formidlingsegenskaper.)

Hvorfor har man egentlig studenter der hvis man ikke prioriterer undervisning? Fordi studentene er livsgrunnlaget til universitetet. For hver registrerte laveregrads student bevilger staten 60 000 norske kroner. Jeg synes faktisk det er ganske treffende å sammenlikne studenter med penger. Veldig bra middel for produksjon, men uten egenverdi.

Det trenger imidlertid ikke å være sånn. Dersom forskerne ble belønnet for god formidling, ville det selvsagt være mer interessant å legge en innsats i undervisningsdelen; eller undervisningsplikten som det fortsatt ofte blir kalt. Studentene ville fått mer spennende undervisning, og dette vil igjen gjøre dem mer interesserte i faget. De vil bli mer aktive.

Jeg skjønner godt at det kan være kjedelig å holde forelesninger uten at du får en eneste kommentar fra studentene. Og hvis du har jobbet skikkelig hardt med en forelesning, er det meste du kan oppnå et klapp på skuldra og et "bra forelesning!". Høyner man undervisningens status vil det antakeligvis lede fram til toveis kommunikasjon, fagkritikk og en mer aktiv institusjon som helhet.

Det er på tide at man tar seriøst på rollen som utdanningsinstitusjon og gjør det attraktivt for de vitenskapelige ansatte å gi god undervisning. Universitetet og forskerne er jo ikke ondskapsfulle. Problemet er at det med dagens universitetssystem er helt logisk og rasjonelt å nedprioritere undervisningen. Jeg synes egentlig det er rart at de vitenskapelige ansatte har funnet seg i ikke å få noen slags uttelling for halvparten av deres arbeidstid. Er det hvordan man skal løse det praktisk som bekymrer dem? Går det an å være imot det? I så fall hvorfor? Det er ganske rart at en gruppe som hvis fag drives av kritikk skal være så lite selv- og systemkritiske.

Lasse Ramstad Universitets- og høgskoleansvarlig

Norsk Studentunion


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999

Publisert 10. nov. 1999 13:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere