61 % av studentene er akademikerbarn

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999


61 prosent av studentene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene har foreldre med utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Av Marianne Tønnessen

Nesten to av tre universitetsstudenter har akademikerforeldre. Bare fire prosent av studentene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene har foreldre som avsluttet utdanningen på grunnskolenivå, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

750 000 akademikere

Høsten 1998 var det i overkant av 750 000 personer i Norge som hadde fullført utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Dette tilsvarer 22 prosent av befolkningen over 15 år. Siden 1990 er det blitt mer enn 200 000 flere nordmenn med høyere utdanning. Av fylkene er det Oslo som har det høyeste utdanningsnivået med 36 prosent, mens Hedmark og Oppland har den laveste andelen på vel 16 prosent.

Kvinner tar innpå

Det er fortsatt flere menn enn kvinner som har høyere utdanning. Men forskjellen blir stadig mindre: Høsten 1998 var den på under ett prosentpoeng, mot i overkant av tre prosentpoeng ti år før. Og de yngre kvinnene er mer utdannet enn sine mannlige jevnaldrende. I aldersgruppen 20-29 år er det hele 10 prosentpoeng flere kvinner enn menn som har fullført høyere utdanning. Det er bare i aldersgruppene 45 år og oppover at mennene er i flertall. Dersom denne trenden fortsetter, vil det ikke gå mange år før flere kvinner enn menn har høyere utdanning. Allerede i dag er det flertall av kvinnelige studenter ved de aller fleste høyere utdanningsinstitusjoner bortsett fra NTNU, Handelshøgskolen og BI.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999

Publisert 10. nov. 1999 13:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere