Holocaust-senteret: Mellom visjon og realisme

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999


Regjeringen trekker tilbake salget av Villa Grande, Quislings bolig under krigen. - Nå er spørsmålet hvilken statsråd som har den beste ideen for den store eiendommen på Bygdøy. Vi har forsøkt å hjelpe Jon Lilletun til å ha den beste ideen, nemlig å gjøre boligen til et senter for Holocauststudier, sier prorektor Rolv Mikkel Blakar.

Av Trine Nickelsen

Han leder arbeidsgruppen som skal forberede etableringen av et senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge. Gruppens mandat omfatter blant annet å vurdere hvor forskningssenteret skal ligge.

Hva skal Villa Grande brukes til?

Et mellomdepartementalt utvalg skal nå vurdere hva eiendommen kan brukes til etter at regjeringen nylig vedtok å trekke tilbake salget av Vidkun Quislings førerresidens fra okkupasjonstiden. Det var i mars i år at Statsbygg la den store eiendommen på Bygdøy ut for salg, med en takst på 70 millioner kroner. Bygningen som nå står tom, har siden 1960-tallet vært brukt til utdanning av helsepersonell. - Nå er det opp til regjeringen å finne en god bruksmåte for Villa Grande, sier Blakar.

I møte med Lilletun

Arbeidsgruppen var i forrige måned i et møte med statsråd Jon Lilletun i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Bakgrunnen for møtet med statsråden var å oppklare hva som er premissgrunnlaget for Holocaust-senteret. - Lilletun tente på ideen om å gjøre Villa Grande til et studie- og forskningssenter om Holocaust og minoritetsforfølgelse. Nå når salget av eiendommen er trukket tilbake, trenger Jon Lilletun et godt forslag for at det skal bli hans departement som får gjøre noe spennende med denne eiendommen, påpeker Blakar.

Det "visjonære" Holocaust-senteret

Han understreker at den store eiendommen på Bygdøy er uaktuell for UiO, med mindre den blir stilt vederlagsfritt til disposisjon for universitetet. - Som statsinstitusjon forholder vi oss til stortingsprosposisjonen. Det "realistiske" Holocaust-senteret blir et lite senter. Men det er mulig å lage et stort og spennende Holocaust-senter. Om Lilletun og regjeringen har lyst til å legge mer i potten, kan vi realisere det "visjonære" Holocaustsenteret i Villa Grande, sier Blakar.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999

Publisert 10. nov. 1999 13:06 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere