- UiO må tenke radikalt nytt

Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999


Det er katastrofalt for et universitet om det ikke er attraktivt. Og attraktivt er det fordi det har den beste undervisningen og den beste forskningen. Jeg deler fullt ut de betenkeligheter og den engstelse som universitetsdirektør Tor Saglie uttrykker.

 hovdhaugen
KONKURRANSE: - Vi er nødt til å gå inn i noe som til nå har vært helt ukjent for oss, nemlig i et konkurransemarked om studentene, sier dekan ved HF, Even Hovdhaugen. (Foto: Ståle Skogstad)

Av Trine Nickelsen

Det sier dekan ved Det historisk-filosofiske fakultet, Even Hovdhaugen. Han påpeker at UiO for første gang er i en sterk konkurransesituasjon om studenter. - Studenttallet går tilbake samtidig som det foregår en kontinuerlig utbygging av nye studieplasser i Norge. Vi er nødt til å gå inn i noe som til nå har vært helt ukjent for oss, nemlig i et konkurransemarked om studentene. Vår framtid er avhengig av at vi har gode nok tilbud slik at vi kan gå ut og fortelle at vi er best, understreker Hovdhaugen.

Han forteller at han for noen dager siden hadde et møte med ledelsen ved et av fagene på HF som opplever stor nedgang i studenttallet, nemlig tysk. - Jeg gjorde det klart for instituttet at deres oppgave nå er å overbevise potensielle studenter om at de verken skal studere engelsk, fransk eller hvilke som helst andre fag, men tysk. Og jeg oppfordret fagmiljøet til å gå ut og fortelle studentene at de bør studere tysk i Oslo og ikke ved Høgskolen i Halden eller ved Universitetet i Bergen, fordi det er UiO som kan tilby den beste undervisningen og det beste studiemiljøet, sier Hovdhaugen.

Bare fire satsingsområder

Han understreker at Universitetet i Oslo er nødt til å satse på kvalitet i konkurransen om studenter og ansatte. - Vi kan imidlertid ikke makte å få alle våre miljøer opp som topp forskningsmiljøer. Jeg tror det er nødvendig med viss grad av konsentrering. Hvor stor den bør være, må vi diskutere, mener Hovdhaugen. Han synes det er verdt å merke seg at HF, som er det største fakultetet ved siden av MN-fakultetet, har valgt å satse på kun fire områder innen forskning for neste treårsperiode: Europeisk arkeologi, korpusbasert lingvistikk, vitenskapsfilosofi og østasiatisk språk og kultur. - Mer har vi rett og slett ikke råd til. På disse forskningsfeltene setter vi inn ressurser med håp om at ett eller flere av dem skal være på et internasjonalt toppnivå, sier Hovdhaugen.

- Vi har heller ikke ressurser til å drive alle våre fagtilbud på en pedagogisk så god måte at vi er bedre enn konkurrenter i inn- og utland. Det har vi tatt konsekvensen av: I forrige fakultetsstyremøte ble 14 fag nedlagt. Det representerer en ganske kraftig innsnevring av vårt fagtilbud. Vi har ikke ressurser til å drive med alt det som vi en gang i overmot har sagt at vi skulle, konstaterer han.

Den digitale utviklingen

Hovdhaugen påpeker at UiO også må konkurrere med det digitale læringsmarkedet. - IT og Internett skaper nye arbeidsformer og muligheter i forskning og undervisning. Om vi ikke har tilbud som er like gode faglig og pedagogisk som de som nå kommer på Internett, vil vi miste studenter. Studentene finner fort fram til diskusjonsfora på nettet som er mer spennende og utfordrende enn det et universitetsseminar er. På Internett får studentene det beste internasjonalt.

- Jeg føler at vi står overfor enorme utfordringer som vi egentlig ikke klarer å ta innover oss. For eksempel: Hva skal lærernes undervisningsoppgave være i framtida? Jeg tror at om fem til ti år skjer det meste av undervisningen ved at lærerne tilrettelegger undervisningsmateriale for Internett, har elektronisk brevkontakt med studentene og deltar i elektroniske seminarer og diskusjonsgrupper. Universitetet er nødt til å starte en mer framsynt ressursplanlegging, understreker Hovdhaugen.

Lange studier blir meningsløse

Han påpeker at kunnskapsrevolusjonen gjør kunnskapsutvelgelse og kunnskapsinnhenting til det grunnleggende problemet i forskning og undervisning. - Det siste er noe nytt. Før kunne det være vanskelig å finne noe som var skrevet eller sagt om et bestemt problem. I dag vil du, nesten uansett hva du søker på, finne så mye at du aldri kan makte å sette deg inn i alt sammen. Vår oppgave blir å lære studentene å finne fram til relevant informasjon. Jeg tror at våre lange studier i framtida blir helt meningsløse. Vi bør isteden gi studentene en førstegangsutdanning på tre år, en allmennkunnskap om hvordan en forholder seg til all informasjon, fulgt av en livslang etter- og videreutdanning, sier Hovdhaugen.

- Vi er ikke attraktive nok, sier Tor Saglie (Uniforum 16/99)


Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999

Publisert 11. nov. 1999 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere