Stadig flere kvinnedoktorer

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999


Det var rekordmange kvinner som tok doktorgraden i vår. Hele 42 prosent av alle de 381 som tok doktorgraden i Norge, var kvinner.

Av Marianne Tønnessen

Siden midten av 90-tallet har kvinneandelen ligget rundt 31-34 prosent, men i vår gjorde den altså et hopp til 42.

Innen humaniora var hele 59 prosent av doktorandene kvinner, mens andelen var i overkant av 50 prosent i samfunnsvitenskap. I teknologi var det bare 21 prosent kvinner. Det viser tall fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

39 år

En norsk gjennomsnittsdoktorand er 39 år, nesten to år eldre enn i fjor(!). Mens doktorandene innen matematisk-naturvitenskapelige fag og teknologi er i begynnelsen eller midten av tredveårene, er gjennomsnittsalderen for dem som tar doktorgrad i humaniora, samfunnsvitenskap eller medisin på mellom 42 og 43 år.

Fremdeles har UiO flest doktorander av de norske lærestedene. 157 personer tok doktorgraden her i vår.

Fordoblet på medisin

Ved Det medisinske fakultet var det mer enn dobbelt så mange doktorander i vår enn i fjor vår.

- Dette kan virke merkelig når vi tidligere har gått ut og alarmert om den dårlige rekrutteringen til medisinsk forskning, sier studiedekan Borghild Roald ved fakultetet. - Men de høye tallene skyldes en omlegging av doktorgradsprogrammet, og siste frist for dem som fulgte den gamle ordningen, gikk ut ved nyttår. Derfor har vi hatt en rekke doktorander i år som er kliniske leger som har holdt på med doktorgraden over flere år.

- Men problemet med å få rekruttert leger inn i medisinsk forskning er fortsatt like stort, understreker Roald.

Kvinnelege forskarar ved UiO: - Slepp oss fram!


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999

Publisert 27. okt. 1999 13:58 - Sist endra 1. sep. 2014 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere