Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999


Hvordan bør UiO være i framtida?

Ingrid Lunde, førstekonsulent i Organisasjons- og personalavdelingen

lunde

- Det må være høy kvalitet på både forskning og undervisning, og kandidatene vi utdanner, må kunne oppfylle kravene som møter dem når de kommer ut. Vi bør ha så godt renommé at folk utenfra vet at når de får noe fra universitetet, så får de noe bra.Anne Ragnhild Breiby, hovedfagsstudent i historie

breiby

- Vi må likne mer på resten av Europa når det gjelder karaktersystem og grader, slik at det blir lettere å studere ute. I undervisningen må teorien kombineres med det praktiske, slik at vi får mer innblikk i arbeidslivet. Det må også bli slutt på endagseksamenene der alt avhenger av en åttetimers-prestasjon. Og det bør bli mindre kjempeforelesninger og mer prosjektarbeid og seminarer.Viggo Hansteen, førsteamanuensis, Institutt for teoretisk astrofysikk

hansteen

- Jeg håper at trenden mot stadig mer byråkratisering avtar, så vi får mer tid til universitetets hovedoppgaver, nemlig forskning og undervisning. Universitetet må også få mer selvstendighet overfor politikerne og bli en uavhengig enhet i stedet for statens forlengede arm.Jan Trulsen, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

{trusen

- Universitetet skal fremstå på høyde med de beste i Europa, vi skal ha flere forskningsgrupper helt i forskningsfronten og et godt undervisningsmiljø slik at vi tiltrekker oss også utenlandske studenter. Jeg ser ikke bort fra at vi dermed får undervisning på engelsk, i alle fall på høyere nivå.Gunnar Flåtten, kontorsjef, Institutt for musikk og teater

flåtten

- Universitetet må være på hugget og takle utfordringene som kommer. Vi skal ikke ha forandringer for forandringens skyld, men vi bør fortsette å være utadrettet og åpne for endringer selv om det bryter med gamle rutiner.
Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1999

Publisert 28. okt. 1999 15:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere