Akademisk liv møter næringsliv

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1999


MØTEPLASS: - Da vi inviterte næringslivet til å delta på et hovedfags- og doktorgradskurs i marin hydrodynamikk, ble deltakelsen tidoblet, forteller professorene John Grue (t.v.) og Tom Marthinsen ved Matematisk institutt. (Foto: Trine Nickelsen)

- Det fokuseres stadig på at universitetet er isolert fra omverdenen og at næringslivet er uinteressert i det akademiske liv. Vårt kurs er et eksempel på det motsatte.

Av Trine Nickelsen

Da vi inviterte næringslivet til å delta på et hovedfags- og doktorgradskurs i marin hydrodynamikk, ble deltakelsen tidoblet. Det forteller professorene John Grue og Tom Marthinsen ved Matematisk institutt.

Vi ønsket å lage et avansert kurs som omfatter nyvinninger innen marin hydrodynamikk, læren om hvordan bølger innvirker på skip og offshore-installasjoner. Vi har lagt kurset opp over åtte dager med hvert sitt hovedtema. I første og andre time er det ordinære forelesninger. Deretter holdes ett eller to foredrag av representanter fra industrien over problemstillinger som er relevante for hovedtemaet. Kurset arrangeres annenhver uke, og folk kommer trofast fra Bergen, Stavanger og andre steder for å delta på kursdagene, forteller Grue og Marthinsen.

Møteplass

De påpeker at kurset møter et behov for etterutdanning i industrien med et behov for hovedfags- og doktorgradsutdanning på universitetet. - Det verdifulle er å slå disse behovene sammen og etablere en møteplass. Jeg har tro på at også andre fag kan ha nytte av å trekke næringslivet inn på universitetet. Dette er en undervisningsform som har framtiden for seg, mener Grue, og legger til: - Universitetet har mye å gå på når det gjelder å omsette teori til praksis.

Snakke hverandres språk

- Jeg synes dette er et godt forum. Det er ikke mange steder en dytter noe som er så direkte anvendt sammen med noe som er så teoretisk slik tilfellet er på dette kurset, sier Elisabeth Nøst i Saga Petroleum. - Det er viktig å lære å snakke hverandres språk og etablere en felles plattform. Dette kurset gir meg verdifull faglig oppdatering, sier Nøst.

På tide!

- Min første tanke da jeg så kursopplegget: Dette var jammen på tide! sier Kristian Sveen. Han holder på med doktorgraden i hydrodynamikk. - Gjennom dette kurset knyttes en tettere kontakt til næringslivet, og avdelingen synliggjør hva den holder på med. Kontakten med næringslivet og andre forskningsinstitusjoner gir nye impulser. Fagmiljøer på universitetet har en tendens til å tørke litt inn, mener Sveen. - At nivået på dette kurset ligger svært høyt, viser frammøtet fra næringslivet, legger han til.

Stor oppslutning om Arbeidslivsdagen '99

Med cand.mag.-grad til næringslivet


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1999

Publisert 13. okt. 1999 15:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere