Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999


Nynorsk i hundre år ved universitetet!

I desse dagar er det eitt hundre år sidan den fyrste førelesinga på nynorsk vart halden ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Kristiania. I det nyskipa professoratet i "landsmaalet og dets dialekter" satt Marius Kristofer Hægstad. Professoratet var eit gjennombrot for den nynorske målreisinga. Hægstad representerte eit vendepunkt i språkleg akademisk liv då han 6. oktober 1899 entra talarstolen og føreleste i nynorsk for fyrste gong. Hundreårsdagen vert feira med eit jubileumsseminar for Marius Hægstad. Tilskipar er Institutt for nordistikk og litteraturvitskap saman med Noregs Mållag.

 hægstad
Ill.: Vikingen, 1910, nr 18

Frå boka "Blant lærde og ulærde. Anekdoter og episoder fra hovedstadens akademiske liv" av Thore Lie og Kjell M. Paulssen, har vi saksa denne:

"Da Carl Joachim Hambro fulgte forelesningene i norsk, var det Marius Hægstad som foreleste i nynorsk. [...] Da Hægstad oppdaget Hambro i det lille auditorium hvor han foreleste, skulte han ned på ham og ventet ved utgangsdøren til han kom. "Skal De hava eksamen i nynorsk?" spurte han. Hambro svarte at det var meningen. "Det skal verta vanskjeligt for dykk," sa han - og det ble det også. Etter det som ble sagt, hadde Hægstad virkelig anstrengt seg for å hindre at Hambro fikk laud i norsk. Han beholdt imidlertid 2,5, og var fornøyd med det."(Vikingen, 1910, nr. 18)

D@mer og d@ta - på Blindern

I forrige uke gikk den tredje D@mer og d@ta-konferansen av stabelen i Oslo, nærmere bestemt i Helga Engs hus på Blindern. 250 kvinnelige lærere og studenter innen lærerutdanningen fra hele landet deltok. - Jenter er generelt mer tilbakeholdne med å ta i bruk ny teknologi. Når jenter lærer først, vil også guttenes bruk bli annerledes, sa statsråd Jon Lilletun da han åpnet konferansen. Han påpekte at det i for stor grad fokuseres på teknisk utstyr når satsing på data diskuteres. - Teknologi kan aldri erstatte mennesker. Vi trenger en kompetanseheving når det gjelder informasjons- og kommunikasjonsteknologi i skolen. Det er viktig at kvinnelige lærere framstår som positive rollefigurer.

Konferansen D@mer og d@ta ble til i samarbeid mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Universitetet i Oslo og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ved UiO.

Fra Det Kongelige Frederiks …

Medicinens historie: Med tidsskrifter var det fra først av kun smaat bevendt, idet "Magazin for Naturvidenskaberne" fra 1824 dog hadde været utvidet med en egen medicinsk avdeling. I 1826 indtræder imidlertid en stor forbedring, idet der samtidig med oprettelsen av et læseselskap (klage over mangel paa tilgang av utenlandsk literatur vender senere hyppig tilbake, og lægerne moverer endog i den anledning hos regjeringen om forbedret postrute i vintertiden, da man længe næsten var utestængt) grundlages det efter lægedommens nordiske gudinde opkaldte maanedsskrift Eyr, der præsenterer sig i hændig format, med tydelige typer og plancher i stentryk, hvis bløte, men rene omrids gjør et for øiet behagelig indtryk. Ingen kan læse norsk medicins historie uten at studere Eyr, et bekjendskap, hvorpaa han i sandhet heller ikke vil angre.

Under koleraen i 1833 stiftet 13 læger og 3 apotekere en lægeforening, det senere "Medicinske Selskab", hvis medlemmer under epidemien samledes mandagene klokken 6 eftermiddag i universitetsgaarden.

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Forskerleilighet i Roma?

Det norske institutt i Roma, organisert under HF-fakultetet i Oslo, disponerer en liten hybelleilighet for forskere som av faglige grunner har behov for et opphold i Roma. Leiligheten består av ettrom med kjøkkenkrok, mulighet for to sengeplasser, pluss bad og gang. Døgnpris Lire 30 000, for ledsager Lire 15 000.

Leiligheten kan leies fra 14 dager og inntil et halvt år, fortrinnsvis til forskere i ordinær fast stilling og ansatt ved HF i Oslo.

Ved instituttet er det for våren 2000 ledig 4 enkeltrom, samt 7 sengeplasser i en leilighet like ved instituttet. Pris Lire 580 000 pr. måned pr. person; minsteleien er Lire 290 000.

Nærmere opplysninger på instituttets hjemmesider: http://www.hf.uio.no/roma

Søknad innen 15. oktober 1999 til

Det norske institutt i Roma, Viale Trenta Aprile 33, I-00153 Roma, tlf. 0039 06 58 39 10 07.


Eventyrhage ved Villa Eika

Visste du at det planlegges en liten eventyrhage, en blomstrende oase midt i "parken" mellom Villa Eika og Blindernveien? - Vi hadde ønsket å få denne hagen ferdig i år, men det var ikke penger igjen, konstaterer landskapsarkitekt Bjarne Aasen. Aasen er mannen bak de stadig vakrere nærområdene til universitetets nye praktverk av en biblioteksbygning. Den lille hagen vil, forhåpentligvis, anlegges neste år og bestå av en eventyrlig blanding av blomster og planter, og her vil det stå benker - et sted for faglig avkobling og svermeri?

- Fra Paul Brands gedigne dør mellom vestibylen og biblioteket i Georg Sverdrups hus, ble det 60 kilo kobber til overs da kobberplatene ble hullet ut i "magiske" kvadrater. Av dette kobberet er det støpt kuber. Brant har laget skulpturer av disse som nå bare venter på å finne sin plass i den planlagte eventyrhagen på Blindern, forteller landskapsarkitekten.

Fysisk kvinne-sensasjon

Fredag 1. oktober finner det sted en liten kjønnssensasjon ved Fysisk institutt. Da disputerer nemlig Dag Rune Olsen for dr.philos.-graden. Det er for så vidt ikke så uvanlig at en mann tar doktorgrad i fysikk. Det spesielle er at komiteen som bedømmer ham, består av tre kvinner. Og ikke nok med det, disputasen vil i tillegg bli ledet av en fjerde kvinne. Er det på tide med mannskvotering i fysikk?

Uniforum-bom

Uniforum-redaksjonen vil gjerne retta opp inntrykket av at me ikkje visste at Niels Henrik Abel ikkje kunne ha noko med utviklinga av Det Kongelige Frederiks Universitet å gjera i åra rundt 1911, slik som det kunne gå fram av artikkelen om boka om UiOs historie. Me er sjølvsagt klar over at Niels Henrik Abel levde frå 1802 til 1829. Men takk til den vakne lesaren vår som gjorde oss merksame på feilen.

Nøtter

Nordal
  1. Hvem er dette?
  2. Hvilke var de to første universitetsbygningene på Blindern?
  3. Hva heter universitetets tekniske sjef?
  4. Hvor mange mennesker besøker Vikingskipshuset hvert år?
  5. Hva står forkortelsen NUS for?

SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999

Publisert 30. sep. 1999 16:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere