Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999


Pressebiter

Likestilling kan være ubehagelig

Kvinnesak er ikke ukomplisert, og det å være talskvinne for likestilling kan være ubehagelig. Dessuten vil ikke alle kvinner det samme. For noen ambisiøse kvinner har det blitt et poeng å stadfeste at de IKKE er feminister, fordi det å være feminist er politisk ladet, og man kan være redd for at slik fagpolitisk aktivitet ikke er meritterende i karrierejaget. For andre i medisinen - blant annet slik det ble uttrykt i en leder i tidsskriftet til legeforeningen, blir det et poeng å markere at man ikke diskriminerer kvinner, men derimot behandler kvinner og menn helt likt. Ut fra en snever definisjon av likestilling (rettferd på eksisterende like premisser) er dette bra, men litt naivt. Tar man likestilling på alvor, innebærer dette også en anerkjennelse for særpremisser og et kritisk søkelys på de grunnleggende premissene for utforming av faget og dets kjønnspolitiske rammer.

Johanne Sundby, Bulletine 2-99

Repeterende masing

- Hvis studentene som gruppe skal få reell politisk innflytelse og kravene våre bli noe annet enn repeterende masing, må det settes makt bak dem. Dette krever først og fremst at vi vet hvor makten befinner seg, og at de som sitter med den vet hvem de forholder seg til.

Studentene må oppfattes som én gruppe med felles interesser og organisere seg deretter. Istedenfor å sende brev med en oppfordring til kommunen om å være snille mot studentene som har en vanskelig økonomisk hverdag, bør Studentparlamentet vurdere andre aksjonsformer.

Marit K. Slotnæs, Universitas nr. 22/99

Takker Gud

- Vi gikk med samme bukser i ti år. Ingen sa noe, for det var 'lov' å se ut som du gjorde. Da jeg studerte, tenkte jeg at vår tids generasjon hadde en vanskelig studiesituasjon, men når jeg ser hvor mange påvirkningskanaler unge studenter blir utsatt for i dag, takker jeg Gud for at jeg var student på 60-tallet.

Hudoverlege Ole Fyrand, Universitas nr. 2/99

Søker fadder

Her er det en masse sekstiåringer. I løpet av en tiårs-periode vil 23 stykker ved vårt institutt gå av med pensjon. Det er viktig at vi får inn nye krefter slik at ikke faget dør ut med seniorene. Vi har en utfordring i å tenke ut ett eller annet smart for å få ungdommen til å velge fysikk. [&]

Egentlig burde det være en fadderordning for nye professorer!

Nyutnevnt fysikkprofessor Randi Holmestad (31), Universitetsavisa, Trondheim nr. 13/99


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999

Publisert 30. sep. 1999 17:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere