Fakultet fyller førti

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999


Odontologene feirer:

 Haanæs

FEIRER FØRTIÅRSDAG: 1. oktober markerer Det odontologiske fakultet sin førtiårsdag. - Vi gleder oss over nye, flotte lokaler på Gaustad, sier dekan Hans R. Haanæs.

Førtiårskrise? Nei, så menn: Vitalitet og fornyelse preger odontologien fire tiår etter at faget ble en del av Universitetet i Oslo.

Av Trine Nickelsen (tekst og foto)

1. oktober feirer universitetets tannleger, ikke bare at fakultetet fyller år, men kanskje framfor alt at Institutt for oral biologi har flyttet inn i ny bygning på Gaustad og at alle avdelingene i Geitmyrsveien er slått sammen til ett storinstitutt: Institutt for klinisk odontologi.

Ny tilværelse på Gaustad

- De nye lokalene i PK-3 på Gaustad er fantastisk fine. Standarden er svært høy. Og ikke nok med det: Bygningen ble ferdig omtrent som planlagt i motsetning til bygningene ved siden av, smiler dekan ved Det odontologiske fakultet, Hans R. Haanæs. Fakultetet har i mange år ønsket at preklinisk odontologi skulle slås sammen med preklinisk medisin. - Det har skjedd med den nye studieplanen. At vi nå er samlokalisert på Gaustad, er svært positivt for forsknings- og læringsmiljøet, mener Haanæs. Han konstaterer at innføringen av problembasert læring har ført til at studentene er langt mer aktive og spørrende enn før. I nesten to år går tannlegestudentene sammen med medisinerstudentene før de kommer over i den odontologiske utdanningen. - Denne læringsmodellen har vakt stor interesse rundt i Europa, konstaterer Haanæs.

Egne tenner i 100 år

- At vi har lagt om utdanningen, er nøye knyttet til sammensetningen av befolkningen. For 30-40 år siden hadde halvparten av befolkningen over 50 år gebiss. I dag er bruken av "løstenner" mindre sosialt akseptert. Folk lever lenger med egne tenner. Ja, nå kan vi ha våre egne tenner til vi dør selv om vi blir hundre år gamle, sier Haanæs. Dette skyldes bruken av implantater (kunstige røtter). - Mange har kroniske sykdommer og bruker medikamenter. Alt dette krever større medisinsk innsikt.

Ett stort institutt

I Geitmyrsveien er en rekke klinikker slått sammen til ett institutt. - Det har vi gjort for å få til en bedre og mer helhetlig administrasjon. Denne sammenslåingen er også gunstig for læringsmiljøet. Vi har ansatt klinikksjefer som er tannleger. Disse planlegger den praktiske delen. De vitenskapelig ansatte blir mindre belastet med administrasjon og kan konsentrere seg mer om forskning og undervisning, understreker Haanæs.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999

Publisert 30. sep. 1999 17:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere