Som skapt for etterutdanning på nettet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999


Ny programvare fra USIT:


 Gamme og Klem

SKREDDERSYDD FOR NETTBASERT LÆRING : - Takk for at dere satte i gang prosessen og opprettet kontakt med USIT, sa Pål-Trygve Gamme og overrakte det nye programmet til avdelingsleder ved VETT. - Vi føler oss privilegerte som har fått være med på å utvikle denne programvaren, svarte Kristin Klem.

For aller første gang er det utviklet et nettbasert etterutdanningstilbud hvor programvaren er unnfanget og vokst fram i intim kontakt mellom USIT og et av UiOs mange fagmiljøer. VETTUS 1.0 er barnets navn.

Av Trine Nickelsen (tekst og foto)

- Vi føler oss privilegerte som har fått være med på å utvikle denne programvaren. Jeg håper også andre miljøer på universitetet vil ha glede av dette prosjektet. Dette er et barn som kan vokse seg stort, sa avdelingsleder Kristin Klem ved Avdeling for videre- og etterutdanning (VETT) ved Farmasøytisk institutt under overrekkelsen av den nye programvaren. Hun understreket betydningen av at universitetsmiljøene selv opparbeider kompetanse på utvikling og bruk av nettbaserte kurs. - VETTs fjernundervisningstilbud er basert på bruk av Internett. Vi er svært glad for å kunne samarbeide med Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) framfor å måtte ty til eksterne konsulenter, slik tilfellet i stor grad har vært til nå.

Skreddersydd teknologi

Det er Gruppe for digitale medier i læring (DML-gruppa) og Webgruppa som har samarbeidet om utviklingen av VETTUS som nå er klar i første versjon. Begge disse gruppene hører til i Seksjon for opplærings-, dokument- og informasjonstjenester (ODI-seksjonen) ved USIT.

- Når vi nå har gått ut og samarbeidet med et lite miljø, er det fordi USIT ønsket å lage en egen programvare for nettbasert læring som kan gjenbrukes i andre miljøer, understreket overingeniør Pål-Trygve Gamme. Dessuten er den basert på en pedagogikk vi støtter - læring i grupper - spesielt tilpasset VETT sine behov. Vi ønsker å bygge bro ut til de mange fagmiljøene ved UiO. At det er et behov for vår kompetanse ute i miljøene, har vi mottatt klare signaler på. Jeg har lyst til å takke VETT for at de har satt i gang prosessen og opprettet kontakt med USIT, sa Gamme.

Virtuelt klasserom

VETTUS 1.0 er programvaren til kurset "Etikk for farmasøyter". Kurset starter 1. oktober og varer et halvt år. All kommunikasjon mellom deltaker og lærer skjer over nettet. Undervisningen organiseres i grupper på Internett med diskusjonstema og obligatoriske innsendingsoppgaver. Hver gruppe får egne "grupperom" på nettet. I tillegg finnes et felles klasserom der alle deltakerne og faglærerne kan møtes.

- Det er ikke mulig for deltakerne å fortsette på neste leksjon før svarene er godkjent. Med den ferdige programvaren på markedet, er en slik innretning vanskelig å få til, forklarte Gamme. DML-gruppa er i full gang med neste prosjekt. - Med våre løsninger skal det være lett å gå inn og endre oppgaver selv uten teknisk hjelp. Det blir spennende å se hvordan det går når ulike grupper skal ta teknikken i bruk.

Fagmiljøene trenger ressurser

- Universitetet har en godt utbygd teknologisk infrastruktur. Det er USITs oppgave å videreutvikle denne. Læringsteknologi må inn som en del av infrastrukturen. Slik er det ikke i dag, men vi jobber med saken, påpekte ODI-seksjonens leder, Tone Sandahl. Hun understreket at USIT vil være en aktør i nettbasert læring. - Vi ønsker å være med i prosjekter som dette. Sandahl hevdet av USIT vil få en stadig viktigere rolle når det gjelder å formidle kompetanse til fagmiljøer. Det er den teknologiske biten som i hovedsak er USITs ansvar. - For at slike prosjekter skal lykkes er det helt nødvendig at fagmiljøene engasjerer seg.

De trenger tid og ressurser til å gå inn i prosjektene, og tid og ressurser til å tilrettelegge for en ny undervisningsform. Antakelig er de teknologiske utfordringene de enkleste å løse ved innføring av - og overgang til nettbasert undervisning, sa Sandahl. - Etter- og videreutdanning er et satsingsområde på universitetet. Det er viktig å sikre høy kvalitet på den nettbaserte læringen, pedagogisk, organisatorisk så vel som teknologisk.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999

Publisert 30. sep. 1999 17:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere