Dyktig UiO-forsker kastes ut av landet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999


Utlendingsdirektoratet (UDI) har gitt Zhang Zunyi klar beskjed om at han må forlate Norge, når han nå er ferdig med doktorgraden. Dermed mister UiO en sårt tiltrengt forsker. USA tar imot ham med åpne armer.

Av Marianne Tønnessen

- Dette er helt meningsløst, sier Sigurd Hj. From, førsteamanuensis ved Institutt for oral biologi og veileder for Zunyi. - Vi har brukt lang tid på å bygge opp en forskergruppe som fungerer, der Zhang står helt sentralt. Forskningen hans har særdeles god kvalitet, han jobber svært effektivt 12-14 timer daglig. Uten ham vil vår forskergruppe bli kraftig redusert, sier From.

Også Zunyi vil helst bli ved UiO, der han har jobbet siden 1994:

- Jeg ønsker ikke å flytte fra det ene stedet til det andre, det blir mye bortkastet tid. Jeg vil helst være lenge på ett sted, sier han. Han har også kone og barn, som har lært seg å snakke flytende norsk og gjerne ville blitt her i landet.

Doktorgrad på fritida

Siden han kom hit for fem år siden, har Zunyi jobbet som forskningstekniker ved Institutt for oral biologi. Ved siden av jobben har han tatt doktorgraden. Han har ikke fått noe økonomisk støtte til dette, verken fra den norske eller kinesiske stat eller lånekassa, heller ikke til reisen ut av Kina for seg selv eller familien.

De siste årene har UDI stadig ønsket å sende ham ut av landet, og hvert år har han måttet søke om å få bli lenger. Men nå er det altså slutt: Han har ikke fått forlenget den midlertidige oppholdstillatelsen og må ut av landet før jul. 20. oktober setter han seg på flyet til Amerika.

Fett tilbud fra USA

I USA har Zhang Zunyi allerede fått både oppholdstillatelse og en god forskerstilling ved Tulane-universitetet i New Orleans, der hans kommende forskergruppe nylig har fått 900 000 dollar i forskningsmidler fra National Institutes of Health. Halvparten av dette er helt basert på Zunyis arbeider i gruppen i Oslo, et arbeid som har fått stor internasjonal anseelse:

Et av arbeidene fra hans avhandling i molekylær embryologi ble nesten akseptert i ”Cell” som er det beste av alle tidsskrifter i biomedisin, forteller From. - Redaksjonen sendte det straks til såkalte referees som ga meget positiv omtale med ett unntak. Ekstremt få fra Norge har noen gang publisert i ”Cell”. Zhangs arbeid ble deretter umiddelbart godtatt i et annet topptidsskrift.

Det burde være en mulighet for at folk som Zhang kunne bli her i landet. Ikke som flyktninger, men fordi vi trenger dem sårt i forskningen, sier han, og viser til det store behovet for rekruttering til avansert bioteknologisk forskning i Norge. - Nå utdanner vi toppfolk og mister dem til USA. Dette er en absurd form for idealisme, sier From.

Skal hindre hjerneflukt

Underdirektør Astrid Lund-Andersen i Justisdepartementets utlendingsavdeling forteller at Zunyi kan komme tilbake etter fem år:

- Utlendingsforskriften sier at utlendinger som får oppholdstillatelse for å ta utdanning i Norge, som hovedregel ikke kan gis første gangs arbeidstillatelse etter endt utdanning før etter fem års opphold i hjemlandet. Regelen er blant annet begrunnet i et ønske om å hindre hjerneflukt fra Den tredje verden. At ikke alle drar tilbake til hjemlandet, er ikke noe vi kan gjøre noe med, sier hun.

Hun har sett flere reaksjoner på denne regelen fra forskere som mister gode medarbeidere. Likevel har ikke Justisdepartementet noen planer om å endre innholdet i regelen.

- Men det foreligger et forslag om å endre ordlyden slik at regelen blir mer fleksibel, sier Lund-Andersen. Det er ikke fastsatt når denne endringen vil tre i kraft.

Over til rivalen

Zunyi og forskergruppen i Oslo arbeider med transgene mus-teknologier brukt i biomedisin, og har særlig forsket på hvordan organer blir til hos fostre. På dette feltet er det enorm internasjonal konkurranse, og de fleste av konkurrentene arbeider nettopp i USA, der Zunyi nå blir mottatt med åpne armer.

OPPGITT: Zhang Zunyi fra Kina er oppgitt over at han må forlate UiO etter avlagt doktorgrad. Begrunnelsen er at Norge vil hindre hjerneflukt fra Den tredje verden. Nå drar han til USA, der han har fått både jobb og oppholdstillatelse. (Foto: Marianne Tønnessen)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999

Publisert 30. sep. 1999 17:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere