Debatt: Hvorfor informatikk må forbli et fritt studium

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999


Debatt

Hvorfor informatikk må forbli et fritt studium

I sin åpningstale på Universitetets årsfest 2. september uttalte rektor Kaare R. Norum at han ønsket et sivilingeniørstudium ved Institutt for informatikk (IFI), med eget opptak til et femårig studieløp. Bakgrunnen for dette er likelydende planer som i en tid har versert blant en gruppe ansatte ved IFI. Studentene ved IFI og Mat.nat. har hele veien vært imot denne omleggingen. Vi mener den representerer et angrep på fagbakgrunnen til realfagsstudentene, og nå som fokus er flyttet fra studiekvalitet til prestisje for IT-studiet, er den redusert til en brekkstang for å få friske midler til instituttet.

Hovedbegrunnelsen for å etablere et nytt studium på Informatikk er: "Mens datalinja på NTNU har 800 søkere og kan velge de 230 beste, tar Mat.nat. inn alle søkere. At Mat.nat. og dermed også IFI-studenter har landets laveste karakternivå blant studenter som tas opp, gir et dårlig signal til både potensielle studenter, deres framtidige arbeidsgivere og bevilgende myndigheter."

En søker med 3,8 i snitt fra videregående kan maksimalt oppnå 45 skolepoeng, med tillegg for alder og lignende, ved søknad til Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet ved UiO - herunder Institutt for informatikk. På grunn av forskjeller i poengutregningen kan samme søker oppnå 60 poeng ved NTNU. I en avis vil det se ut som det er mye vanskeligere å komme inn på NTNU enn ved IFI, mens faktum er at gjennomsnitts-studenten på Mat.nat. ville fått mer enn en karakter bedre ved søknad dit. Studentene ville kommet inn begge steder, men har valgt Mat.nat. og IFI.

Sitatet over er et eksempel på IFIs myter om at deres egne studenter ikke er "gode" studenter. Det er trist når man tar i betraktning mengden vekttall studentene på IFI faktisk produserer, samt at IFI aldri har gjort noe forsøk på å fortelle om sitt eget hovedfag. Dersom IFI begynner å reklamere internt på Mat.nat, vil de få en mengde "gode" studenter som innser at å fullføre en cand.mag.- eller cand.scient.-grad er nødvendig for det senere arbeidsliv.

Ved en omlegging som foreslått frykter vi blant annet følgende:

* Det faglige grunnlaget for både IFI-studenter og andre vil senkes. IFI vurderer en grunnfagsutdanning som ikke inneholder noe matematikk, og hvis man i tillegg vedtar en kortere forskningsoppgave, vil studentene komme ut som høyskoleaktige IT-vaktmestre. Styrken til IT-kandidater fra IFI i næringslivet - faglig bredde og forskningsmessig fordypning vil forsvinne. Samtidig binder en opp kapasitet ved IFI til å kjøre lukkede kurs, slik at det blir vanskeligere for andre å komme ut med informatikk i fagkretsen.

* Tall fra NIFU viser at det er tre ganger flere cand.scient.er som velger en forskerkarriere enn siv.ing.er. Vi frykter en bratt negativ rekruteringsspiral som svekker tilgangen både på unge forskere og på sårt trengte lærere til høyskolene - selve grunnlaget for institusjonene står i fare.

* Den foreslåtte omleggingen forutsetter friske midler til studiene, og ingen slike er lovet verken fra UiO sentralt eller fra staten. Dermed må dette finansieres over Mat.nat.s allerede stramme budsjett, og vi frykter at studietilbudet i andre sentrale realfag vil lide. Rektor Norums argumenter for at ordningen vil øke realfagsrekrutteringen, men hvis vi i prosessen ødelegger det gode tilbudet vi har, skyter vi oss selv grundig i foten.

Rektor Kaare Norum gikk til valg på å styrke cand.mag.-graden. Mye ser ut til at han har ombestemt seg i sin omfavnelse av siv.ing.-studiet. En ensretting og innsnevring av IT-studiet i Oslo vil svekke universitetsgradene og hindre studenter fra andre fag i å ta tilleggsutdanning i IT. En får ikke flere uteksaminerte kandidater med IT-bakgrunn om en tilbyr færre studenter plass.

På bakgrunn av dette ber vi ansatte ved Mat.nat., rektoratet og Kollegiet om å tenke nøyere igjennom dette forslaget. UiO er nødt til å tilby en god generell utdanning innen informatikk, ikke bare for en "elite" utkåret av gale regler for skolepoeng. UiO kan ikke godta en lemping av faglige forutsetninger ved å fjerne matematikk fra informatikkstudiet. Studentenes fokus er på kvaliteten under studiet og dyktigheten til de ferdig uteksaminerte kandidatene. Derfor har vi valgt Universitetet i Oslo framfor NTNU - vi valgte det frie studiet og det sterke fagmiljø som blant annet tilbyr Norges beste, bredeste og grundigste informatikkutdanning.

Bjørn H. Samset, leder for Realistenes Studentutvalg

Ragnhild Evensen, leder for Fagutvalg for Informatikk


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999

Publisert 20. sep. 1999 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere