Bevisst satsing gjør jus best

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999


- Egentlig er det jo naturstridig at et såvidt nasjonalt studium som jus skulle trekke så mange utenlandske studenter. Men vi har satset bevisst på internasjonalisering i flere år.

Av Gro Lien Garbo

Det sier Olav Torvund, professor ved Institutt for rettsinformatikk og leder for utenlandsutvalget ved Det juridiske fakultet. Han understreker at det hele tiden har vært en felles forståelse ved fakultetet om at internasjonalisering er viktig.

I en verden som blir stadig mer internasjonal, er det viktig at studentene får et annet perspektiv enn bare det norske. Nettopp i et fag som er såpass nasjonalt som jus, har det en ekstra stor verdi å se hvordan folk tenker i andre land. Torvund understreker at skal man sende studenter ut, så må man også ta imot studenter.

Mesteparten av det vi tilbyr, er innenfor rammene av nettverksavtaler, og de forutsetter gjensidighet, understreker Torvund. Undervisningstilbudet på engelsk ved fakultetet er bygd opp over tid. Åtte kurs på engelsk tilbys i høst - og åtte nye i vårsemesteret. Temaene varierer fra norsk rett og EU-rett til mer spissede temaer som sjørett, informasjonsteknologi og kvinnerett. Torvund gir spesielt kreditt til førsteamanuensis Helge Johan Thue ved Institutt for privatrett og utenlandskonsulent Elisabeth Reien i administrasjonen som har lagt ned et betydelig arbeid med å få undervisningstilbudet på engelsk på skinner. Ifølge førstekonsulent Vibeke Mo i studieadministrasjonen har jus i høstsemesteret 100 studenter ute i verden ved forskjellige utenlandske universiteter, mens 82 utenlandske studenter følger engelskspråklige tilbud ved fakultetet - studenter fra Tibet, Sudan, Australia og Europa, for å nevne noen.

Etterlyser mer undervisning på engelsk


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999

Publisert 20. sep. 1999 15:50 - Sist endra 13. mai 2019 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere