Etterlyser mer undervisning på engelsk

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999


- Langt flere utenlandske studenter kunne tenkt seg å studere ved Universitetet i Oslo, dersom undervisningstilbudet på engelsk hadde vært bredere.

Av Gro Lien Garbo

Det mener leder for Seksjon for internasjonale programmer (SIP) i Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Hélène Ullerø. I møte med utenlandske undervisningsinstitusjoner merker både hun og andre ansatte i SIP en stor interesse for UiO. Interessen fortaper seg imidlertid merkbart når potensielle samarbeidspartnere blir klar over hvor begrenset undervisningstilbudet er på engelsk.

Ullerø og hennes rådgivere peker på Det juridiske fakultet som et hederlig unntak- som et fakultet som virkelig satser på internasjonalisering. Senter for middelalderstudier ved Det historisk- filosofiske fakultet trekker de også frem som et eksempel til etterfølgelse. Enkelte fakulteter har imidlertid forsømt seg, mener SIP.

- Argumentasjonen for ikke å gjøre noe, er oftest mangel på midler. Men beskjeden er klar både fra universitetsledelsen og departementet: Internasjonalisering skal prioriteres innenfor de ressursene hver institusjon råder over, understreker Ullerø. Som et overkommelig tiltak foreslår Seksjon for internasjonale programmer tverrfaglig samarbeid der kurs legges opp med flere moduler, og hvert fagområde tar ansvar for sin modul. På den måten blir internasjonalisering mindre ressurskrevende.

For spesielt interesserte

Jeg frykter at universitetet - dersom det ikke skjerper seg internasjonalt - kun vil tiltrekke seg spesielt interesserte utlendinger, sier Ullerø. Det hun og hennes rådgivere etterlyser, er ett til to semesters kurs på engelsk - kurs som favner bredt.

Vi burde satse på fagområder som folk forbinder med Norge. Universitetet i Bergen tilbyr litteraturundervisning om blant annet Ibsen på engelsk. Det skulle UiO gjort. Andre store forfattere som Knut Hamsun og Sigrid Undset er også interessante for mange utlendinger. Dessuten er fagområder som geologi, menneskerettigheter, fredsforskning og sosialdemokrati noe folk forbinder med Norge. Andre fagområder vi er virkelig gode på, burde også tilby undervisning på engelsk, sier Ullerø.

Sør overfokusert

Lederen for Internasjonal seksjon mener at Sør og utvikling er overfokusert innenfor det engelskspråklige tilbudet ved UiO. Dette har sin forklaring i og med at mastergradene ved UiO i utgangspunktet var utviklet med tanke på kvoteprogrammet og opptak av studenter fra utviklingsland og Øst-Europa.

Det jeg etterlyser, er et undervisningstilbud som i større grad kan trekke studenter også fra USA, Canada, Vest-Europa - og Japan og Kina, for den del, til universitetet, sier Ullerø. Motivet hennes er økonomisk.

Om noen år vil det antakeligvis være aktuelt å ta inn skolepenger fra enkelte grupper utenlandske studenter. I mellomtiden er det viktig å holde interessen til disse potensielle selvfinansierende studentene fanget. Ullerø mener at det bare er et tidsspørsmål før salg av undervisning til utlandet er en realitet.

Da gjelder det å vite sin besøkelsestid nå, slik at Universitetet i Oslo ikke vil fortone seg som en utpost, men som et universitet som synes i utlandet. Det burde være et mål for Universitetet i Oslo å være blant de beste nordiske universitetene når det gjelder internasjonalisering, men dit er vi langt fra ennå, sier Ullerø.

- Bevisst satsing gjør jus best


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999

Publisert 20. sep. 1999 15:50 - Sist endra 13. mai 2019 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere