Universitetets store dag: 2. september 1999

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999


{short description of image}

Et nytt kapittel er skrevet i universitetets historiebok: "En septemberdag i det Herrens år 1999 ble et 30 000 kvm stort praktverk av en biblioteksbygning åpnet midt i hjertet av Blindern …"

Av Trine Nickelsen (tekst) og Ståle Skogstad (foto)

Husets kurvede glassfasade tok som i et favntak imot sine mange gjester denne dagen. Det lå en forunderlig stemning av høytid i luften, en fornemmelse av å være vitne til en historisk begivenhet. Etter tiår med deilige drømmer, lønnlig håp og konkrete ønsker, etter flere års planarbeid, nesten tre års byggevirksomhet og måneder med hektisk flyttearbeid, var dagen endelig kommet: 2. september 1999 - åpningen av Georg Sverdrups hus!

"Nøkkelstafett"

- Det er en stor ære for meg å representere den stolte byggherren, sa direktør i Statsbygg, Halvor Stormoen i sin tale ved den offisielle åpningen av det nye biblioteket. - Georg Sverdrups hus er en kunnskapsbank og et hjerte i universitetssamfunnet. Stormoen overrakte bygningen, symbolisert ved en nøkkel, til statsråd Jon Lilletun, som tok imot på vegne av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

- Dette er en stor dag for Universitetet i Oslo, sa Lilletun. - Men det er også en stor dag for Kunnskaps-Norge. Med dette topp moderne biblioteket vil brukerne kunne nyttiggjøre seg den moderne informasjonsteknologien. Når jeg nå gir denne nøkkelen videre til rektor Kaare R. Norum, er det i full tillit til at det nye universitetsbiblioteket vil låse opp for mer visdom og kunnskap ved Universitetet i Oslo, sa statsråden, som for øvrig hadde med seg en ekstra gave fra KUF - et konsertflygel.

- Vi har fått et storslått bibliotek og storstue på Blindern. Nå gleder vi oss til å ta huset i bruk. Her kan biologer møte filosofer, pedagoger møte medisinere, sosiologer møte fysikere. Huset vil bidra til å bygge bro mellom faglige miljøer, sa Norum og takket for bygningen, for kunsten og for flygelet.

Universitetets skattkammer

Georg Sverdrups hus er universitetets skattkammer og bøkene er kunnskapsbanken, sa Kong Harald i sin tale. - Dette biblioteket tilhører en ny tid, det er et framtidsrettet og funksjonelt biblioteksbygg. Etter 85 år er Universitetsbiblioteket plassert der det vel egentlig hører hjemme, sa kong Harald da han foretok den høytidelige åpning av bygningen.

Det er fullbrakt!

- Hva føler du nå? spurte vi biblioteksdirektør Jan Erik Røed etter at den offisielle åpningsseremonien var vel overstått.

Det er en fantastisk stor dag. Jeg er stolt over hva vi har klart å få til, jeg er glad og lettet over at vi er kommet i mål. Vi har jobbet med dette bygget i 8-9 år. Nå er det fullbrakt! konstaterer Røed.

- Tenk bare på hva man kan få ut av de store, flotte fellesarealene, skyter direktørens kone inn. - Her kan det spilles gateteater, ja, her kan en invitere til aktiviteter og opptreden av ymse slag. Hva med å hoppe i strikk fra balkongen? foreslår Eva Røed.

- Denne bygningen representerer en satsing på de myke fagene som er nesten utrolig, sier Jan Erik Røed, som skynder seg å legge til at Universitetsbiblioteket er mye mer enn dette huset. - Dette er ett av fire bibliotek, selv om det riktignok huser hovedadministrasjon og fellestjenester for hele Universitetsbiblioteket. Jeg mener fokus må rettes mer mot "Georg Sverdrups hus" enn mot "Universitetsbiblioteket".

Nå er jeg er glad

- Og hvordan har du det akkurat nå, arkitekt Are Telje?

- Dette er deilig. Vi er kommet i mål. Fem år har prosessen tatt, fem år av ens liv, dag og natt, er gått med til å følge denne prosessen. Nå er jeg er glad - veldig glad. Jeg håper dette huset vil fungere etter hensikten, at det vil fungere som en storstue som kan brukes i mange sammenhenger, sier Telje.

Han påpeker at Georg Sverdrups hus markerer seg sterkt i bygningsstrukturen på Blindern. - Det binder sammen Øvre og Nedre Blindern og representerer en forsterkning av hovedaksen. Når folk om kvelden går forbi den 110 meter lange glassveggen, vil tusenvis av lyspunkter skinne i kveldsmørket, og det er mulig å se hva som foregår inne i bygningen. Jo, Georg Sverdrups hus er blitt det vi håpet på. Arkitekten roser samarbeidet med Statsbygg og med universitetet. - Huset er blitt så bra fordi vi har kommunisert godt og fordi vi har forstått hverandres hensikter med det vi har gjort, sier Telje.

Begynnelsen på en ny æra

Vi griper fatt i en av de mange gjestene fra "Kultur-Norge", for en mer "objektiv" vurdering av den store, nye bygningen på Blindern. - Hva synes du om universitetets nye hus, Lars Roar Langslet?

- For meg har det vært en udelt positiv opplevelse å vandre omkring her. Dette er et flott og tiltalende anlegg. Kunsten er spennende og gir bygningen løftning. Et bibliotek har jo en sentral funksjon ved ethvert universitet. Jeg var til tider en flittig bruker av det gamle universitetsbiblioteket på Drammensveien. Etter mange års fravær kom jeg tilbake, og så da at det ikke var gjort noe med bygningen. Alt var akkurat som da jeg begynte å studere på 1950-tallet, konstaterer Langslet.

- For en konservativ er det jo en glede at ting ikke endrer seg. Men jeg kan ikke si det er noen glede at samfunnet ikke holder statens bygninger ved like. Disse bygningene forringes år for år. Jeg tror imidlertid at dette nye, praktfulle biblioteket er begynnelsen på en ny æra.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999

Publisert 6. okt. 1999 13:44 - Sist endra 13. mai 2019 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere