Oslopolitikarane med samarbeidsinvitt til UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1999


Alle byrådslederkandidatene i Oslo vil samarbeide nært med Universitetet i Oslo. De går også inn for faste møter mellom Oslo kommune og UiO. Det viser en rundspørring som Uniforum har foretatt. Bare byrådslederkandidatene til FrP og RV lot være å svare på spørsmålene:

Av Trine Nickelsen og Martin Toft

 1. Rektor Kaare R. Norum er opptatt av å markere at Universitetet i Oslo er en viktig del av Oslo by.
  Hvis ditt parti vinner valget i Oslo, hva vil dere gjøre for å fremme samarbeidet mellom Oslo kommune og UiO?
 2. Hva vil partiet ditt gjøre for å skaffe flere boliger til studentene ved UiO?
 3. På hvilke områder kan UiO og Oslo kommune samarbeide?
 4. Hva vil ditt parti gjøre for å få gjennomslag for UiOs bønn til staten om å bevilge penger til rehabilitering av universitetets bygninger i Oslo sentrum?

Høyre Byrådsleder Fritz Huitfeldt

 1. Oslo er og skal være Norges kraftsentrum for kunnskap og kultur. Universitetet i Oslo er en ressurs som byen bør utnytte bedre. Forskning er en av byens mest verdifulle næringer, og derfor er også høyskolene og i særdeleshet universitetet institusjoner byen trenger, og som vi med rette kan være stolte av.
  Kunnskapsmiljøet i byen gir mange arbeidsplasser som er viktige for byens mangfold og miljø. Oslo kommune skal være en pådriver overfor staten for å sikre Oslos høyere utdanningsinstitusjoner så gode rammevilkår som mulig, deriblant sterkere satsing på grunnforskning.
 2. . Det jobbes med flere konkrete prosjekter som kan gi ytterligere 500 600 studenthybler i årene som kommer.
 3. Med sitt mangfold av kunnskapsinstitusjoner og fagmiljøer har Oslo de beste forutsetninger for å utvikle seg til en kunnskapsby på høyt internasjonalt nivå. Oslo kommune skal legge til rette for at det kan arrangeres internasjonale vitenskapelige kongresser i byen.
 4. Byrådet er bevisst det ansvar som påligger oss som vertskommune for landets eldste og største utdanningsinstitusjon, og vi tar dette ansvaret på alvor.

Sosialistisk Venstreparti Byrådslederkandidat Kari Pahle

 1. Jeg er opptatt av å markere at UiO er en viktig del av Oslo by.
  Jeg er stolt av de flotte universitetsområdene vi har, og har alltid prøvd å være til stede når jeg er blitt invitert til sammenkomster f..eks. ved den offisielle åpningen i Aulaen om høsten.
  Jeg kan tenke meg å etablere en fast møteplass mellom UiO-ledelsen og ledelsen i Oslo kommune.
 2. Vi må også samarbeide om mulige aktuelle tomter og evt. foreslå makeskifte mellom stat og kommune, eller salg av tomter under markedspris.
  Jeg har også vært med på flere møter for å få til en ny studentby i bussgarasjen på Bjølsen
  og vil bidra til at disse planene kan realiseres så raskt som mulig.
 3. Jeg tror spørsmålet om å få flere studentboliger i Oslo er et av de aller viktigste.
  Et annet kunne være å diskutere mulighetene for et samarbeid for å få til billigere
  kollektivtilbud til studenter. Jeg tror også det vil være nyttig med et samarbeid om vei/tunnelløsninger i Blindernområdet.
 4. Her er jeg åpen for eventuelle ideer fra UiO.

Arbeiderpartiet Byrådslederkandidat Ann-Marit Sæbønes

 1. Oslo Arbeiderparti vil ha hyppigere kontakt mellom bystyret og Universitetet i Oslo og ta initiativet til at Oslo kommune og UiO bedrer samarbeidet om forskningsaktiviteten på universitetet.
 2. Vi ønsker å samarbeide med Studentsamskipnaden i Oslo og staten for å klargjøre flere tomter til studentboliger. Arbeiderpartiet har på Stortinget gått inn for å bygge flere studentboliger og bevilge mer penger til disse.
 3. Mye av den forskninga som foregår ved universitetet, har stor relevans for kommunen, og dette ønsker vi å dra mer nytte av. Vi ønsker å bedre samarbeidet mellom Oslo kommune og hovedfagsstudentene på UiO, ved at flere hovedfagsoppgaver blir skrevet om forhold i kommunen. Og vi vil samarbeide med universitetet om utviklinga på Sørenga. Vi ønsker å utvikle både Middelalderparken og området hvor universitetet ønsker å flytte de kulturhistoriske museene, og Tøyenområdet, hvor universitetet ønsker å etablere Veksthuset.
 4. Arbeiderpartiet vil arbeide med saken overfor stortingsgruppa slik at Stortinget bevilger penger.

Venstre Byrådslederkandidat Trine Skei Grande

 1. Oslo kommune må gå inn i nært samarbeid med fagmiljøene og næringslivet for å fremme og videreutvikle Oslos rolle som utdannings- og kompetanseby både nasjonalt og internasjonalt. Venstre vil ta initiativ til et fast kontaktorgan mellom kommune, næringsliv og utdannings- og forskningsinstitusjoner. Vi ønsker også et fastere kontaktforum mellom UiO og Oslo kommune.
 2. Venstre vil at Oslo kommune i samarbeid med staten legger til rette for bygging av flere studentboliger mest mulig sentralt i byen. Vi ønsker et boligbyråd som kan tilrettelegge arbeidet med studentboliger. Når vi får realisert fjordbyen, mener vi at Oslo kommune må kunne gi Studentsamskipnaden en tomt ved fjorden.
 3. 3 Her synes vi at næringslivet kan dra mer nytte av universitetets kompetanse. Det kan kommunen være drivkraft bak.
 4. 4. Dette har vi tatt opp i spørsmål i bystyret ved flere anledninger. Vi er opptatt av denne saken og kommer til å presse høyrebyrådet til de finner det fornuftig å ta vare på disse bygningene. Venstre har her vært spesielt opptatt av Urbygningen.

Kristelig Folkeparti Ann Kathrine Tornås

 1. Som vertsby for høyskoler og universiteter avledes en rekke naturlige oppgaver. Det å tilrettelegge for bygninger og utvidelse av rent fysiske områder, også når det gjelder samferdsel og miljø og andre behov, som for eksempel kongressfasiliteter. Og det å være imøtekommende og behjelpelig når UiO tar kontakt. Oslo kommune kan også selv invitere til kontaktmøte, og se hvilke utfordringer som kommer ut av det.
 2. Kommunens oppgave er å være behjelpelig med tomter, andre kommunale anlegg og regulering. Oslo kommune har egeninteresse av å utvikle nye bo- og finansieringsformer for unge som ønsker å etablere seg, og her kunne det sikkert være mulighet for samarbeide.
 3. . Oslo kommune og UiO kan samarbeide om kompetanseutvikling, forskning og utvidelse av studiekapasitet for enkelte mer yrkesrettede studier. I disse dager står behovet for mer etikkundervisning igjen på dagsorden innenfor fag som medisin, psykologi og jus.
 4. Vi vil fortsette å be! Både som tidligere bruker av sentrumsbygningene og en som ønsker å ta vare på vår bygningskultur, synes jeg forfallet er trist. Det var nesten tragisk å oppdage de samme skribleriene på dametoalettet da jeg etter noen år igjen besøkte stedet!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1999

Publisert 6. sep. 1999 16:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere