Eget IT-fakultet?

Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999


- IT-faget er i ferd med å vokse ut av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ved å opprette et eget informasjonsteknologisk fakultet kan UiO markere seg med en bredere og mer slagkraftig IT-utdanning enn i dag.

Av Marianne Tønnessen

Nytt it-fakultet?

Det sier bestyrer Nils D. Christophersen ved Institutt for informatikk (IFI). Han ser for seg et fakultet som består av dagens IFI sammen med blant annet Institutt for medier og kommunikasjon, deler av lingvistikkmiljøet ved HF og deler av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

- Her har UiO muligheten til å markere seg ved å styrke et felt med stor samfunnsmessig betydning og dermed vise evne til forandring og aktualitet, mener han.

Interessekonflikt med MN?

- Dette kan tolkes som en misnøye med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet?

- Både ja og nei. Vi har et godt samarbeid med fakultetsledelsen, men det er en interessekonflikt mellom vårt institutt - som er i vekst - og andre institutter som opplever en nedgang, sier Christophersen. Han forteller at IFI har følt seg presset til å dele sine nytildelte ressurser med resten av MN etter at det ble klart at det ville bli en kraftig opptrapping av IT-utdanningen i Norge.

- Det er krevende å drive en slik vedvarende kamp om midler på et fakultet som godt kan få reduserte bevilgninger i årene som kommer, sier han.

- Å være på tredje nivå i universitetsstrukturen kan være tungt, og ressurser har en tendens til å forsvinne før de når instituttet. For eksempel har UiO fått 55 nye IT-studieplasser fra departementet, men da midlene kom hit, var det langt fra nok igjen til å finansiere alle de nye plassene.

På egne ben

Et strategiutvalg ved IFI har nå sendt et brev til rektor der de foreslår en gjennomgang av universitetets IT-strategi med opprettelsen av et eget IT fakultet som ett mulig virkemiddel. Utvalget konkluderer blant annet med at informasjonsteknologien har vokst ut av naturvitenskapene og nå står på egne ben.

- Samfunnet har et enormt behov for IT-kandidater, og søkertallene til informatikk går stadig oppover, i motsetning til de fleste andre fag. Hensynet til å tilby hele UiO et bredt sammensatt undervisningstilbud i informatikk taler for etablering av et eget fakultet samtidig som undervisningssamarbeidet med Matematisk og Fysisk institutt må videreføres og samarbeidet med andre fakulteter må utvides, mener Christophersen.

- Institutt for informatikk har gjort prinsippvedtak om en omfattende studiereform. Gjennomføres den, vil det medføre at man kan avlegge grunnfag i informatikk uten realfagsbakgrunn, og at det opprettes et profesjonsstudium ved siden av det tradisjonelle cand.scient.-studiet. Dette vil føre til at informatikkfaget vil bli et fag som vil være aktuelt for alle studenter ved UiO samtidig som UiOs IT profil styrkes.

- Ikke aktuelt ennå

Rektor Kaare R. Norum sier det ikke er aktuelt å opprette et informasjonsteknologisk fakultet ved universitetet ennå:

- Vi skal ikke ha flere fakulteter med det første, men vi er villige til å gå inn og se på hvordan vi skal styrke IT-utdanningen ved UiO, sier Norum, som forteller at det snart vil komme et annet IT-utspill fra ledelsen. Hva dette utspillet går ut på, ønsker han foreløpig ikke å kommentere nærmere.


Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999

Publisert 23. aug. 1999 11:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere