En million ekstra til markedsføring

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999


Færre søkere og internasjonal konkurranse har ført til at rektoratet nå har bevilget en ekstra million til markedsføring i revidert universitetsbudsjett.

Av Marit Schulstok

Før jul ble det vedtatt å sette av en halv million, og nå kommer det altså en hel ny million til markedsføring av UiO.

– Det er ikke riktig å kalle det panikk over det lave søkertallet til høsten. Men i kombinasjon med den økte internasjonale konkurransen innen høyere utdanning, er det viktig at universitetet på en tydeligere og mer synlig måte klarer å presentere universitetets særpreg og konkurransefortrinn. Klare prioriteringer vil bli nødvendig i denne presentasjonen, sier informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal.

Positivt og bredt

Han er ikke ferdig med å utarbeide konkrete planer for hva millionen skal brukes til. Ledelsen vil i et ekstraordinært møte den 18. juni behandle hvordan Universitetet i Oslo skal profilere seg overfor offentligheten.

– Reklameannonsen "Det skal gjøre litt vondt" som vi har kjørt skulle vise at UiO stiller krav til studentene. Heretter vil vi gå ut med mer positive ting i en bred presentasjon av universitetet, hvor vi peker på hvordan vi er best. Vi tenker oss annonser, kinoreklamer og arrangementer av forskjellig slag, sier Kjøllesdal.

Størst nedgang for UiO

Søkertallene for høsten 1999 viser at Universitetet i Oslo opplever den største nedgangen blant universitetene. 10,5 prosent færre har søkt seg til UiO fra høsten av.

Ved Universitet i Tromsø har det derimot vært en oppgang på 11,3, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 5,5 og Universitetet i Bergen 1,3.

Også Høgskolen i Oslo opplever reduserte søkertall. Søkertallene viser at det gjennomgående er oppgang eller mindre nedgang i søkertallet til Nord-Norge og nedgang i søkningen til Østlandet. Statsråd Jon Lilletun hilser de nye tallene velkommen, som et ledd i en utvikling mot en jevnere geografisk fordeling av studentmassen.

UiO har opplevd en gradvis nedgang i studenttallene siden toppen høsten 1996 med over 38 000 studenter.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999

Publisert 3. juni 1999 15:26 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere