Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999


Det medisinske fakultet

Cand.med. Anne Brækhus vil lørdag 13. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Clinical aspects of mental impairment and mild dementia in old age" for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Edda Johannesen forsvarte 15. januar sin avhandling "Demographic responses to habitat fragmentation" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Sigbjørn Næss forsvarer torsdag 11. februar offentlig sin avhandling "Design of Analog Low-power Computational Systems using Stochastic Pulse Coding" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Nini Unn Hofsløkken vil fredag 12. februar kl. 13.15 i auditorium 1, Kjemisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Anhydrous Magnesium Dichloride in Organic Synthesis" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.sociol. & cand.oecon. Peder Inge Furseth vil fredag 12. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Social Influences on Competition: A study of Retailing in Norway" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 17:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere