Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999


Siste frie samfunnsinstitusjon

- Universitetene har beveget seg fra monopol til marked. Vi møter konkurranse fra ulike hold både når det gjelder utdanning og forskning. Og bevilgningene av offentlige midler blir mer og mer styrt etter resultater. Universitetet er den siste frie samfunnsinstitusjon som er i ferd med å bli regulert, påpekte Rommetveit og skisserte en del utfordringer han mente UiB står overfor.

Universitetsdirektør Kåre Rommetveit i På Høyden, 2/99

Universitetsansatte - kun på korttidskontrakter

- Man må være åpen for fornyelser, og når en så stor del av budsjettet går til lønn, bør en også etterstrebe mer fleksible tilsettingsordninger. En bør vurdere om ikke universitetsansatte skal unntas fra arbeidsmiljølovens bestemmelser og kun gå på 3-5 års tilsettingskontrakter.

Tormod Hermansen i På Høyden, 2/99

Nytt svensk styreregime

- Det er omverden som skal påvirke oss og vice versa. Vi er ikke til for vår egen eller lærernes skyld, men for samfunnets. Og da trengs det et kontinuerlig bytteforhold av kunnskap og ideer mellom universitet og omverden; mellom ungdommene som skal ta en utdanning, forskerne som skal presentere nye forskningsresultater og omverden som skal anvende vår kunnskap.

Boel Flodgren, rektor ved Lunds Universitet, Forskerforum, 2/99

Universitetetens prioriteringer

- Det blir for mange organer uten reell innflytelse og for svak ledelse. Jeg hadde gjerne sett at universitetene hadde en ledelsesstruktur der dekanene hadde større innflytelse, slik vi ser det ved de beste utenlandske universiteter. Der er heller ikke dekanene valgt, som i Norge, men ansatt på åremål. Kanskje det kunne være noe å tenke på for norske universiteter også?

Kari Kveseth i Forskerforum, 2/99

Kostbart skuebrød

Stilt overfor dagens utfordringer har ikke universitetene noe annet valg enn å møte de utfordringene som reises på en eller annen måte. Det at universitetene setter i verk formelle tiltak som skal sikre deres framtidige eksistens gjennom internasjonalisering, effektivisering og teknologisk avanserte studietilbud kan være viktig og nødvendig, men det garanterer på ingen måte at de overlever som vitenskapelige institusjoner. Hvis de ikke gjennomføres på en måte som hele tiden tar hensyn til at faglig kvalitet er det overordnete målet, vil de lett kunne ende opp som kostbart skuebrød uten positive faglige vikrninger.

Ivar Bleiklie, Kronikk i Dagbladet 5. februar


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 17:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere