Halv million til markedsføring

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999


En halv million er satt av på årets budsjett til rene markedsføringstiltak av UiO. Informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal håper at hovedstadsbefolkningen snart vil se universitetet sitt med nye øyne.

Av Marit Schulstok

- UiO har tradisjonelt vært gode på formidling og informasjon. I den informasjonsstøyen som preger samfunnet i dag, kan vi nå større deler av befolkningen gjennom et klarere og enklere budskap. Derfor trenger vi også profilering, sier Kjøllesdal, som legger til at det ikke holder å være eldst og størst. Nå vil han vise landet at UiO også er best på en rekke områder.

De beste studentene

Det er fortsatt ikke bestemt hvilke tiltak som skal igangsettes, men Kjøllesdal lister opp eksempler: annonsekampanjer på kino og i avisene, en representasjonsvideo og mer bevisst bruk av internett.

Den økte nasjonale og internasjonale konkurransen om studentene er nettopp noe av bakgrunnen for den nye satsningen på profilering.

BEDRET OMDØMME: Med annonsekampanjer på kino og i avisene, opprusting av stands og messer og bedre bruk av internett skal UiO kapre de beste studentene. Informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal tror tiltakene er viktige for å høyne UiOs omdømme. (Foto: Helle Bakke)

- Vi vil høyne UiOs omdømme hos hovedstadsbefolkningen, resten av befolkningen og blant politikerne, men markedsføringen skal spesielt rettes mot potensielle studenter i 18-årsalderen. Det er jo ikke nødvendig med flere studenter, men vi vil sikre oss de beste, sier Kjøllesdal og siterer rektor Kaare Norum på at det er en menneskerett å studere, men det er et gode å studere ved Universitetet i Oslo.

Ikke banale slagordmakere

Vi har et problem når vi skal finne det rette reklamespråket, de rette slagordene, sier Kjøllesdal. Nå er det vesentlig å bestemme seg for hva det er allmennheten og landets politiske myndigheter skal assosiere med ”Universitetet i Oslo”.

I konkurransen om studenter, forskere og økonomiske midler trenger man ulike typer konkretisering av hvorfor UiO er ”best” på faglig innhold, forskning, undervisning og læringsmiljø, organisering, velferd og miljø. ”Eldst” og ”størst” er ikke i seg selv noe konkurransefortrinn.

Han frykter ikke at en mer aggressiv markedsføring vil bety en kommersialisering av UiO:

UiO har vært lavmælt lenge nok og har god grunn til å være mer frimodig. Med profileringsframstøtene vil vi at UiO skal få det omdømmet det fortjener på forskningens, undervisningens og formidlingens egne premisser.

Vi skal vokte oss vel for å bli banale slagordmakere. Vi må framstå med en seriøs holdning.

Kjøllesdal tar forbehold om at Kollegiet er åpen for denne type tenkning. Informasjonsprosjektet og markedsføringstiltakene skal behandles i Kollegiet i løpet av februar.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 15:17 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere