La Unipub gjøre jobben, jobben, jobben …

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999


Kopieringsproblemer?

Overlat jobben med å kopiere pensumlitteraturen til oss. Slik det er i dag, bruker personalet ved ulike institutter for mye tid og krefter på dette.

Av Trine Nickelsen

VI TAR (TRYKK-)SAKEN: Unipub gjør jobbenmed å rettighetsklarere, skanne, lagre og kopiere pensumartikler, sier avdelingsleder Esben Nielsen. (Foto: Trine Nickelsen)

Oppfordringen kommer fra avdelingsleder Esben Nielsen ved Unipub, Akademikas produksjonstjeneste for Universitetet i Oslo.

Spisskompetanse

- Det forekommer mye ulovlig kopiering på universitetet fordi folk ikke kjenner reglene. Vi sitter inne med spisskompetanse på regelverket for fotokopiering av beskyttet materiale og står til tjeneste med råd og veiledning, sier Nielsen.

Vi gjør jobben

- Vi tar imot bestillingslister over tekster som skal kopieres. Vi sørger for å rettighetsklarere materiale som ikke kan kopieres med hjemmel i Kopinor-avtalen. Vi skanner inn teksten, renser den, retter den opp og setter den pent på siden. Kompendiene utstyres med sidetall, omslag og innholdsfortegnelse.

Nielsen mener at instituttene sparer mye tid og mange frustrasjoner ved å bruke Unipub istedenfor å kopiere selv.

- Universitetet har garantert en maksimalpris på én krone per kopi. Og tar man spart arbeidsinnsats med i regnestykket, blir våre kopier billigere i reelle kostnader, mener Nielsen. - Og vi kan garantere at alt som kopieres er lovlig.

Garantifrister

- Planlegg pensum i god tid, er Esben Nielsens oppfordring til kursarrangører. - Mange begynner ikke å planlegge neste semesters pensum før etter eksamen i inneværende semester.

Om bestillingslistene kommer til oss før 15. mai og 15. november, kan vi garantere at kompendiene og kopisamlingene er ferdige før starten av påfølgende semester.

- Etter fristens utløp gjelder regelen ”først til mølla”. Nå kommer nitti prosent av alle bestillinger vi får, etter garantifristene, forteller Nielsen. - Før semesterstart jobber vi på spreng og greier å få 70 prosent ferdig før semesteret tar til. I slutten av denne uka er vi ferdig med all litteratur som er bestilt til starten av vårsemesteret, konstaterer han.

Kontaktpersoner

- Vi har kontaktpersoner på de instituttene som bruker oss og prøver nå å få slike på alle institutter. Den enkelte lærer må gjerne ta direkte kontakt med oss for å få vite mer om hva vi kan tilby av tjenester, oppfordrer Esben Nielsen.

Spare uten nedskjæringer

Unipub registerer alt som blir kopiert hos dem. - Vi kan dokumentere faktisk bruk. Om mestepaten av det kopierte materialet som selges til studentene blir produsert gjennom Unipub og solgt gjennom kopibutikken, vil det sikre et mer nøyaktig oppgjør til Kopinor. Da ville det bli delt ut mindre gratis på kurs og forelesninger. Her har universitetet en gyllen anledning til å spare penger uten å måtte skjære ned på noe, sier han.


Fakta

Ny avtale mellom Kopinor og UiO ble inngått 1. oktober i fjor. Ifølge denne må UiO i år betale 333 kroner for hver ansatt og 291 for hver student til Kopinor i kopivederlag, til sammen 11,5 millioner kroner. Dette er en økning på 5,1 millioner kroner i forhold til gammel avtale.

Den nye avtalen gir ikke studentene noen selvstendig rett til å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale. UiO er derfor forpliktet til å gjøre pensum og annet lærestoff tilgjengelig for studentene i form av kopier, når stoffet ikke kan skaffes på annen måte.

Fra 1. januar 2000 skal UiO bare hefte for den delen av materialet om deles ut gratis til studentene. Prisen UiO må betale til Kopinor per student, går ned fra 291 til 190 kroner i året.


Kopiutsalget:

- Salg til selvkost

Kompendier og kopisamlinger går unna som varmt hvetebrød. Men Akademika selger ikke for å mele sin egen kake.

Nyåpnet

Kopiutsalget er universitetets utsalgssted i Akademika. Kopiutsalget drives av Akademika i UiOs navn og for UiOs regning.

- Salget går strykende, sier prosjektleder Nina Moe, ved Kopiutsalget. Vi åpnet 15.januar i år og solgte for 780 000 kroner de to første ukene. Materiellet prises etter selvkostprinsippet. Prisen på et kompendium skal kun dekke kostnadene til framstilling og salg.

Ikke selvbetjening

- Vi har samme åpningstider som Akademika og opplever lite kø. I motsetning til bokhandelen for øvrig, har vi ikke selvbetjening av våre produkter. Det materialet vi selger, skal i følge avtaleverket ikke være tilgjengelig for alle. For å være sikker på at kompendier og kopisamlinger bare selges til studenter på det studium materialet er utarbeidet for, må våre kjøpere legitimere seg, sier Moe.

Alle åtte

Kopiutsalget har overtatt salget av kompendier og kopisamlinger for Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Etter planen skal alle åtte fakulteter med i ordningen fra og med høstsemesteret 1999.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 17:01 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere