Studentene trives på UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999


Nærmere 90 prosent av studentene trives med studiene ved UiO. Det viser en levekårsundersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå.

Av Marit Schulstok

BEDRE MAT:
- Joda, vi trives vi, men maten kunne det ha vært gjort noe med, lyder kommentarene til informatikk- og matematikkstudentene (f. v.) Yvonne Wartiainen og Kirsti Renate Eriksen. (Foto: Helle Bakke)
{short description of image}
BEDRE ENN FORVENTET:
De har bare vært på Blindern en uke, men sier at det er mindre kaos enn de hadde ventet.
F. v. ex.phil.-studentene Henrik Magnusson, Marte Brunvoll og Jonas Fjeldheim. (Foto: Helle Bakke)

37 prosent trives svært bra, 52 prosent trives ganske bra, 10 prosent trives nokså dårlig, mens en prosent trives svært dårlig med studiene ved UiO.

Men det er noen få hakk dårligere enn landsgjennomsnittet, der 39 prosent av studentene sier at de trives svært bra og 53 prosent trives ganske bra. I en pressemelding fra Statistisk sentralbyrå heter det at det er vanskelig å si nøyaktig hva studentene har lagt til grunn når de har svart på dette spørsmålet, men det er grunn til å tro at det omfatter både faglig innhold og studiehverdagen på studiestedet sett under ett.

Hver fjerde student på landsbasis skal ha vært plaget av nedstemthet de siste fjorten dagene, men nesten 80 prosent av studentene sier de har blitt godt kjent med sine medstudenter, og hele 96 prosent av studentene sier de har gode venner på stedet utenom familien.

Ved UiO er en fjerdedel av studentene selveiere, mens kun 15 prosent leier studenthybler eller studentleiligheter. Flesteparten, 32 prosent, er leieboere uten innskudd. 37 prosent av studentene oppgir at de bor trangt, mot 8 prosent for befolkningen for øvrig. 10 prosent er plaget av fukt og råte og 15 prosent er plaget av kalde rom. Samlede utgifter til bolig for en gjennomsnittlig UiO-student beløper seg til 44 000 kroner i året.

74 prosent oppgir at de er medlem av en eller flere organisasjoner. 62 prosent av studentene verken eier eller disponerer bil.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 15:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere