Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999


Populærvitskapleg pris til historikarane Helge Pharo og Knut Einar Eriksen

Historikarane Helge Pharo og Knut Einar Eriksen har fått den populærvitskaplege prisen ved Det historisk-filosofiske fakultetet for boka Kald krig og internasjonalisering. Boka utgjer bind 5 av seksbindsverket Norsk utenrikspolitikks historie.

Priskomiteen grunngjev tildelinga med at ”disse to forfatternes fellesverk er åpenbart basert på forskning av høy kvalitet. Det er et nyskapende arbeid som er i stand til å formidle en overveldende stoffmengde på en relativt overskuelig måte. Verket utmerker seg som eksemplarisk både som vitenskapelig arbeid og i et formidlingsperspektiv.” Formidlingsprisen er på to gåvekort på 5000 kroner til kvar av dei to prisvinnarane.

HISTORIKARAR FEKK FORMIDLINGSPRIS: Leiar for HFs formidlingsutval, Jan Erik Rekdal, deler ut HFs formidlingspris til historikar Helge Pharo som tar imot den på vegner av seg sjølv og kollega Knut Einar Eriksen. (Foto: Martin Toft)

Formidlingspris til hovudfagsstudentar i filosofi og idehistorie

Hovudfagsstudent Gunnar Knoph Berg, Filosofisk institutt, har fått tildelt andreprisen for artikkelen ”Ekspertsystemer: Morgendagens rettsanvendere” i konkurransen om populærvitskaplege prisar for hovudfags-/magistergradsstudentar for 1998. Han deler andreprisen med hovudfagsstudent i idéhistorie Siv Frøydis Berg ved Institutt for kulturstudiar. Ho får andreprisen for artikkelen ”Karl Evang eksperten på det gode liv?

Mann fekk kvinneforskingspris

Prisen for framifrå bidrag til kvinneforskinga i 1998 gjekk til hovudfagsstudent Bjørn Bandlien ved Historisk institutt ved UiO. Tittelen på hovudoppgåva er ”Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder”. Emnet for hovudoppgåva er møtet mellom tradisjonelle norske/islandske og nye europeiske forestillingar om kjærleik og ekteskap frå 1150 til 1350. Prisen blei delt ut på Senter for kvinneforsking tidlegare denne månaden.

Fekk pris for artikkel om retorikk

Grunnfagsstudent Hans Petter Overvoll ved Institutt for medier og kommunikasjon, har fått tildelt førstepremien i konkurransen om skriveprisen for grunn- og mellomfagsstudenttar ved Det historisk-filosofiske fakultetet. Han fekk førsteprisen for artikkelen ”Ord som styrer verden.”. I artikkelen set Overvoll retorikk som tomt snakk opp mot retorikken som talekunst.

Andreprisen går til etnologistudent Kristina Skåden ved Institutt for kulturstudiar for artikkelen ”Estetikk og folkeopplysning”.

Gjør forskningen din kjent i Tyskland

Ønsker du publisitet rundt prosjekter og forskningsresultater, ta kontakt med Richard Scheibel på capricorn@snafu.de. Han er freelancer i vitenskapsjournalistikk for tyske Die Welt og er interessert i nyheter fra Universitetet i Oslo.

Holmenkollstafetten

Universitetets Bedriftsidrettslag trenger flere løpere til Holmenkollstafetten søndag 9. mai 1999. Dette gjelder både kvinner og menn. Kontakt snarest Sofie Jakobsen, e-post: s.a.jakobsen@admin.uio.no

Hovedkassen på Blindern

i 6. etasje, Administrasjonsbygningen vil ha følgende åpningstider fra 26. januar 1999: tirsdager og fredager fra kl. 12.00 til kl. 14.00.

Nytt professorat i kvinneteologi

KVINNETEOLOG: Professor Ursula King. (Foto: Ståle Skogstad)

Som første universitet i Norden har UiO fått et eget professorat i kvinneteologi. Det teologiske fakultet fikk stillingen over statsbudsjettet og lyser den nå ut. Som en overgangsordning er Ursula King tilsatt som gjesteprofessor i stillingen. King er professor i teologi og religionshistorie ved University of Bristol i England. Hun mener interessen for kvinneteologi er økende ved europeiske universiteter og gleder seg til å arbeide en måned årlig ved UiO de neste tre årene:

- Jeg har møtt mange av de ansatte og doktorgradsstudentene tidligere, så jeg vet hva jeg går til. Og det skal bli fint å samarbeide med et annet universitetsmiljø enn mitt eget. Det gir nye muligheter for utveksling, sier King, som startet sitt gjesteprofessorat her i januar.

Chilensk psykiater får UiOs pris for menneskerettar

Den chilenske menneskerettsaktivisten Dr. Paz Rojas Baeza får Universitetet i Oslos pris for menneskerettar, Lisl og Leo Eitingers pris, for 1998. Det har Kollegiet ved Universitetet i Oslo bestemt. Hovudgrunnen til at ho får prisen, er hennar omfattande kamp for menneskerettane i Chile. Denne kampen starta rett etter militærkuppet og har vart heilt fram til i dag. Ho er utdanna lege og er spesialist i nevrofysiologi og klinisk nevrologi. Denne utdanninga har ho brukt i arbeidet sitt med å hjelpa torturoffer. Samstundes har ho spelt ei sentral rolle i menneskerettsorganisasjonen CODEPU (Samskipnaden for forsvar av rettane til folket). Ekteparet Eitinger har gitt Universitetet i Oslo retten til å dela ut Lisl og Leo Eitingers pris som er på 10 000 kroner. Prisutdelinga skjer i Universitetets gamle festsal i Urbygningen onsdag 17. mars klokka 16.30.

Vidaregåande skuledag ved UiO

Skuleelevar frå Akershus og Oslo vil i morgon, fredag 29. januar, innta Universitetet i Oslo. Årsaka er at studierettleiarane ved alle fakulteta ved Universitetet i Oslo arrangerer ”Vidaregåande skuledag” for elevar frå dei vidaregåande skulane i Oslo og Akershus. Målet med tilskipinga er å gi ungdom på Austlandet høvet til å finna ut kva fag dei kan studera ved universitetet.

Bokanmeldelse:
Årsmeldig fra leksikografisk institutt

Visste du at ordet drosje er et russisk lånord og at dørslag kommer fra tysk? I årsskriftet for leksikografi for 1998 fra Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap er det mye morsomt å sette tenna i. Her kan vi lese om vanlige ord i kryssord som er uvanlige ellers, om ordsamlinger og ordbøker på dialekt og om den første ordboken med engelske lånord i norsk. Årsskriftet presenterer dessuten de to første ordbøkene mellom norsk og estisk og gir oss gløtt fra tidligere tiders ordinnsamlere og de problemene de slet med.

Nøtter

1. Hvem er dette?
2. Hvilket bygg står øverst på universitetets liste for store byggeprosjekter?
3. Hvem er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet?
4. Når er stortingsmeldingen om forskning varslet?
5. Hva står forkortelsen IR for?

Svar:
1. Aslak Syse, professor i offentlig rett ved Det juridiske fakultet
2. De odontologiske klinikker, trinn III
3. Marit Melhuus
4. 1. februar i år
5. Enhet for intern revisjon


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999

Publisert 23. feb. 1999 14:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere