Nyttige prinsipper for informasjonsflyten

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999


Debatt:

Informasjonsprosjektet handler ikke om den faglige formidlingen, Nils Roll-Hansen. Det handler om informasjonsflyten internt mellom nærmere 4500 medarbeidere på en stor og mangfoldig arbeidsplass med mange organisatoriske enheter og ulik geografisk lokalisering, og mellom institusjonen og omverdenen. De prinsippene som staten har utviklet for sin informasjonsvirksomhet, er ment å skulle gjelde for mange typer arbeidsplasser og er nødvendigvis gitt en relativt generell utforming. Et universitet er på mange måter en spesiell arbeidsplass, men etter min erfaring har den enkelte medarbeider også hos oss behov for å vite hva som skjer på egen arbeidsplass og også i våre miljøer trenger vi en konstruktiv og åpen internkommunikasjon. I styringsgruppen fant vi prinsippene gjennomtenkte og nyttige. Noen vil kanskje si selvfølgelige, og ingenting er vel bedre enn det om de bare følges med samme selvfølgelighet!

Vi har imidlertid en kultur der vi drukner hverandre i papir. Kopimaskinen gjør at den kritiske vurderingsevnen sløves når det gjelder hva vi sender fra oss og hva vi forventer at andre skal sette seg inn i. Styringsgruppens ønske var at lederne håndterer sitt informasjonsansvar også med dette for øyet - det er hva vi har forsøkt å si med uttrykket "å sortere bort irrelevant informasjon".

Jeg er enig med deg i at det ville vært kritikkverdig dersom vi hadde lagt opp til en sentral ordning som skulle "sortere bort" forskningsformidling som noen sentralt kunne tenkes å finne irrelevant, men det har selvsagt aldri vært meningen. Forskningsformidling er en naturlig del av forskernes eget ansvar og inngår i den enkeltes arbeidsplikt. Det er dumt hvis vi har uttrykt oss så uklart at det gir grunnlag for misforståelse på dette punktet, men det skulle fremgår klar av rapporten (pkt. 1.3) at forskningsformidling ikke inngår i styringsgruppens arbeidsfelt. Kollegiet ønsket et eget formidlingsprosjekt og det har vi forsøkt å ta hensyn i vårt arbeid og anbefalt som et oppfølgingspunkt. "Formidlingsprosjektet" har nettopp startet opp under ledelse av professor Rangvald Kalleberg og prosjektgruppen har til nå hatt to møter.

Inger Stray Lien, assisterende universitetsdirektør


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999

Publisert 23. feb. 1999 14:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere