Vil hjem til Gamlebyen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999


Nyutnevnt museumsdirektør:

Egil Mikkelsen er født og oppvokst i Gamlebyen, og hans viktigste utfordring som museumsdirektør blir å kjempe for et nytt museum «hjemme» på Sørenga i Gamlebyen.

Av Marit Schulstok

Den nyutnevnte museumsdirektøren blar opp i en utgave av Aftenposten Aften da vi besøker kontoret hans i Historisk museum.

- Denne journalisten kan umulig ha sett utstillingene våre, sier han og raser over en test avisa har tatt på Oslo-museenes publikumsvennlighet. Historisk museum får terningkast 2 og beskrives som noe for spesielt interesserte. Mikkelsen har sendt et motinnlegg til avisa og venter spent på å se den på trykk. Men han innrømmer villig at den trangbodde bygningen legger sterke begrensninger på publikumsappellen, og på alle hans vyer for en samlet

Hele verden i ett hus

Han er arkeolog med steinalderen som spesialfelt og han har vært museumsleder for Oldsaksamlingen, deriblant Vikingskipshuset, og Myntkabinettet i ti år nå. Nå skal også Etnografisk museum inn i folden i Universitetets kulturhistoriske museer: museumsenhet.

OPTIMIST: Flere reguleringsplaner fra Sørenga-området er allerede utarbeidet. Egil Mikkelsen er optimistisk på vegne av et nytt museumsbygg i området. (Foto: Ståle Skogstad)

- Jeg liker å kalle det «Det nye museet for hele verden til alle tider». Med Etnografisk museum får vi inn mer internasjonale perspektiver, og kan lage mer varierte utstillinger.

Han beskriver engasjert hvordan en utstilling med norske og utenlandske arkeologiske funn fra samme tidsepoke kan sette vår egen historie i perspektiv. Han ser for seg at myntene i Myntkabinettet, istedenfor å tilhøre en separat utstilling, kan integreres i de øvrige utstillingene. Og han tumler med tanker om hvordan et internasjonalt preg på utstillingene vil bli stadig viktigere i et flerkulturelt Norge.

«Hjem til Sørenga»

Men bygningen er altfor liten, altfor gammel og altfor upraktisk for de helt store forandringene.

- Dette hindrer oss i å framstå som veldig aktive som museum, sier Mikkelsen, og forteller at mange internasjonale vandreutstillinger hopper over Norge, fordi det ikke finnes egnede lokaler for dem.

Dessuten er inneklimaet og plassmangelen lite egnet til å bevare alle kulturminnene som strømmer inn fra utgravninger i forbindelse med blant annet flyplassen på Gardermoen og utbyggingen i Gamlebyen. Magasinene i kjelleren fylles raskt opp, og gamle kammer og spydspisser står stablet oppunder taket og mellom vannrør og ventilasjonskabler.

I desember vedtok Kollegiet å oppgi Tullinløkka-prosjektet og heller satse på et nybygg for De kulturhistoriske museer på Sørenga. Og Mikkelsen har allerede tre forskjellige reguleringsplaner for området foran seg på skrivebordet. De er utvirket av henholdsvis NSB, som eier deler av tomta, Petter Olsen og Miljøbyen Gamle Oslo.

Museumsdirektøren er selv født og oppvokst i Gamlebyen, og ser på en eventuell flytting som det «å komme hjem».

- Mange av oss føler at Kollegiet tok en riktig avgjørelse i denne saken. Vår nye rektor, Kaare R. Norum, har engasjert seg sterkt i museenes situasjon. Det er mange instanser som har planer for Sørenga, og alt dette kan føre til at vi kan få til et nytt museum der før noen aner. Allerede om ett år kan vi ha en 12 måls tomt som er regulert for museumsbruk, tror Mikkelsen. Han mener at stemningen i departementet nå raskt kan snu seg fra byggestopp for store statlige bygg til en nysatsing for å stimulere byggebransjen.

Ny ledelse

Mikkelsen har vært tilknyttet Historisk museum helt siden han begynte å studere nordisk arkeologi i 1966. Han nekter ikke for at det kan være både fordeler og ulemper ved å overta som direktør for et museum hvor han har arbeidet såpass lenge.

- Det er viktig for meg å gjøre noe nytt, slik at de ansatte vil merke at det har blitt en ny organisasjon og en ny ledelse. Den formelle omorganiseringen skal føre til en reell sammenslåing av museumsenhetene. Nå skal Universitetsdirektøren foreta en grundig gjennomgang av stillingsinstruksene ved museene.

Mikkelsen har sittet i styringsgruppen som har arbeidet med ny organisasjonsstruktur for de to museumsenhetene. Han stod bak flertallsforslaget fra styringsgruppen, et forslag som skapte stor motstand blant fagmiljøet på museene på Tøyen blant annet på grunn av styresammensetningen. Vedtaket Kollegiet fattet før jul modifiserte flertallsforslaget med blant annet å redusere antall styremedlemmer med en ekstern representant.

- Jeg synes UiO har vist evne til å fornye seg i denne saken, selv med endringene i forhold til flertallsvedtaket.


Fakta om museene

  • Universitetets museumsvirksomhet samles i to enheter fra 1. august
  • Universitetets naturhistoriske museer blir en samling av Botanisk hage og museum, Zoologisk, Mineralogisk-geologisk og Paleontologisk museum. Kollegiet har anbefalt Elen Roaldset som museumsdirektør, men da Uniforum gikk i trykken hadde hun ikke bekreftet om hun tar stillingen.
  • Universitetets kulturhistoriske museer blir en samling av Oldsaksamlingen, deriblant Vikingskipshuset, Etnografisk museum og Myntkabinettet. Egil Mikkelsen blir museumsdirektør fra 1. mars.
  • Museene legges direkte inn under Kollegiet, uten status som grunnenheter
  • Styret vil bestå av 1 leder i vitenskapelig stilling fra tilhørende fakultet, 3 faste ansatte i vitenskapelige stillinger ved museet, 1 fast vitenskapelig ansatt ved det tilhørende fakultet, 2 teknisk/administrativt ansatte ved museet, 1 ekstern medlem og 1 student
  • Seksjonslederne skal velges ved direkte valg etter reglene som gjelder for instituttbestyrere


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999

Publisert 23. feb. 1999 14:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere