Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999


Rindal utnemnt til Bokugle

Professor Magnus Rindal blei utnemnt til kommandør av Den akademiske orden Bokuglen av fakultetsdirektør Grete K. Starheim 30. april. Seremonien skjedde i Vitskapsakademiet under Mellomalderfesten som blei skipa i samband med at han no sluttar som leiar for Senter for mellomalder og vikingtid. Den akademiske orden Bokuglen blei stifta i 1924 av Studentersamfundets Undervisningsutvalg til spesiell bruk for Friundervisninga som på den tida var ein del av Studentersamfundet. I dag blir Bokuglen delt ut til personar i det akademiske miljøet som har gjort ein verdifull innsats for undervisning og folkeopplysning på forskjellige plan.
PENT OG RYDDIG: På plassen framfor Eilert Sundts hus blei det svært pent og reint etter ryddeaksjonen som rektor Kaare R. Norum sette i gang i førre månad. (Foto: Ståle Skogstad)

Sykkelaksjonen startar opp

Universitetet i Oslo set i gang ”Sykle til jobben”-aksjonen 1999 tysdag 25. mai klokka 09.00. Då trår rektor Kaare R. Norum aksjonen i gang, og han oppmodar alle syklande om å møta saman med han på Frederikkeplassen på dette tidspunktet. Der vil dei syklande få styrka seg på litt frukt, få gode råd og tips med sykkelen. Dessutan vil dei få høve til å utveksla gunstige traséval for alle som dagleg syklar til jobben på universitetet. Sykkelaksjonen vil vara fram til fredag 18. juni. 22. juni klokka 11.00 blir det premieutdeling til deltakarar etter loddtrekking og til dei mest aktive avdelingane ved universitetet. UiO deltar i aksjonen i samarbeid med sykkelgruppa til Bedriftsidrettslaget.

Nøtter

1. Hvem er dette?
2. Når går den internasjonale Utviklingsbiologikonferansen ved UiO av stabelen?
3. Hvem er ny administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo?
4. Hvem skal lede det nye Teknologirådet?
5. Hva står forkortelsen IGRI for?

Svar?
Trykk her

Universitetets årsberetning 1998

foreligger i disse dager. Den blir sendt alle ansatte. Interesserte kan få beretningen enten ved å komme innom Informasjonsavdelingen i 4. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern eller bestille den på e-post: informasjon@admin.uio.no eller pr. tlf. 22 85 64 50.

Trene i sommer?

Universitetsidrettens anlegg holder åpent i sommer:

Domus Athletica:
Fra 16. juni - 15. august:
mandag - fredag kl. 8 - 20
lørdag kl. 9 - 16
søndag sommerlukket
Svømmehallen er stengt f.o.m. 27. juni - 8. august pga. vedlikehold. Fra 16. august vanlige treningstider.

Idrettsbygningen Blindern og Oslo Turnhall:
Fra 21. juni - 1. august: sommerlukket. Fra 2. august vanlige treningstider.

Gymnastikkbygningen i Sentrum:
Fra 1. juli - 1. august: sommerlukket. Fra 2. august vanlige treningstider.

Fagbokpris til SV-professor

Professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo, Bjørn Erik Rasch, har fått tildelt Fagbokforlagets fagbokpris på 100 000 kroner. Han får prisen for boka Demokrati – det norske styringssystemet i idémessig og komparativ belysning. I grunngjevinga for tildelinga står det at ”Boken har en form som er egnet til å engasjere. Forfatteren er tydelig i sine premisser, noe som gjør det lettere for leseren å følge resonnementene i fremstillingen, og det komparative perspektivet stimulerer til refleksjon over konsekvensene av ulike demokratiske ordninger”.

Bokomtalen: Vær realistisk - krev det umulige!

Tønsbergmannen Per Velde har skrevet en roman om studentopprøret i 1968, sett gjennom øynene til en student på Blindern, Stein Hamre. Han gir oss en treffende beskrivelse av studentlivet i sekstiårene, med utstrakt reisevirksomhet, Bob Dylan, forelskelser og Vietnamkrigen som bakteppe.

«Det moderne Norge krevde effektivitet og masseutdanning, eliteuniversitetet måtte bort, hele folket skulle løftes opp og frem», forteller hovedpersonen. Campusen på Blindern blir bygd ut i disse årene, og studentene blir mer og mer radikale. Et av romanens mange dokumentariske trekk er de morsomme karakteristikkene av de ansatte på Blindern på den tiden. Romanen er utgitt i 1998 på Færder forlag.


Fra Det Kongelige Frederiks …

Fundatsens § 24 (fra 1824) angir som universitetets ordinære høitideligheter magister-, licentiat- og doctor-promotioner samt universitetets aarlige høitidsdage, nemlig: reformationsfesten og kongens fødselsdag. Sammenlignet med den tilsvarende bestemmelse i lovbeslutningen av 1816 § 56 er der for det første skedd den forandring, at licentiat-promotionen er føiet til, og dernæst den for tidsforholdene karakteristiske, at den aarlige høitideligholdelse av universitetets stiftelsesdag den 2. september er faldt bort. Denne dag skal ifølge den heromhandlede fundatsparagrafs 2det passus alene høitideligholdes hvert 25 aar.

Ifølge paragraffens 3dje passus skal disse høitidsdage festligholdes ved en latinsk tale av en av universitetslærerne, en pligt, som i lovbeslutningen av 1816 § 57 var paalagt et av senatets medlemmer.

Paragraffens sidste passus (…) paalægger læreren i det latinske sprog at forfatte latinske indbydelsesskrifter saavel til de aarlige høitidsdage som til doctor-promotionerne. Lovbeslutningen av 1816 § 57 paala samtlige universitetslærere, saafremt de ikke var medlemmer av senatet, pligten til at utføre dette arbeide, en pligt, som efter hvad man vet om universitetslærernes kundskap i latin, vistnok for mange av dem kunde faldt besværlig nok.

Det Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999

Publisert 26. mai 1999 12:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere