Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999


Kommunen kjøper Sørenga

Oslo kommune og NSB ble enige den 10. mai om tomtesalget av middelalderområdet ved Sørenga.
- Nå vil vi få mest mulig ferdig til 2000 årsjubileet, sa kulturbyråd Grethe Horntvedt til Aftenposten.

Kommunen er i utgangspunktet interessert i å kjøpe hele Sørenga-området av NSB, som imidlertidig ønsker å beholde området rundt Borgen foreløpig. Det var i det området Universitetets kulturhistoriske museer har vært tenkt bygget.

- Vi har en diskusjon gående med Universitetet i Oslo, om dette kunne blitt et nytt historisk museum i tilknytning til middelaldermuseet. Da kan Tullinløkka brukes til noe annet. Det kan la seg gjennomføre ved at staten enten kjøper Borgen-området, eller at NSB bygger et museum og leier det ut til staten. Foreløpig er det uklart hva de har mulighet til, sa direktør i NSB-eiendom, Olav Line.

Søkertall for høsten -99: Størst nedgang for UiO

Av universitetene i Norge er det bare Universitetet i Oslo som opplever en nedgang i søkertallene, og det på 10,5 prosent.

Ved Universitetet i Tromsø har det derimot vært en oppgang på 11,3, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 5,5 og Universitetet i Bergen 1,3.

Også Høgskolen i Oslo opplever reduserte søkertall, og for høgskolene har det gjennomgående vært en økning eller mindre nedgang i søkningen til Nord-Norge og nedgang i søkningen til Østlandet. Statsråd Jon Lilletun hilser de nye tallene velkommen, og mener dette vil føre til en geografisk jevnere fordeling.

UiO har opplevd en gradvis nedgang i studenttallene siden toppen høsten 1996 med over 38 000 studenter.

Forskningsparken med i kampen om Fornebu

Da fristen for tilbydere om utvikling av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu løp ut tirsdag, hadde sju interessenter meldt seg. En av dem er Forskningsparken i samarbeid med KLP Eiendom.

I tillegg kom det inn anbud fra IT-Fornebu AS, Nettverk Fornebu AS, Science & Technology Park Services Ltd., Irland, Enterprise Holding Company, Sveits, International Education Centre, Norge og Verdens Fredsfond, Norge.

Næringsminister Lars Sponheim har frist på seg til 1. juni med å komme med et forslag.

UB åpner 2. september

Etter den store lekkasjen i forrige måned var det usikkert om det nye biblioteket ville stå ferdig til planlagt tid. Nå er det ikke tvil: Nye UB åpner 2. september.

Etter møtet med Statsbygg den 7. mai, er det klart at den planlagte, offisielle åpningen av Georg Sverdrups hus vil bli 2. september. Biblioteket vil imidlertid ikke kunne tas i bruk før 6. september, ikke ved semesterstart.

Amerikansk universitet får Europa-filial

Det amerikanske universitetet, the University of Phoenix, opnar denne månaden ein filial i den nederlandske byen Rotterdam. Universitetet som i USA er døypt McDonalds-universitetet, er ute etter å skumma fløyten av etterutdanningsrevolusjonen i Europa, melder den britiske avisa The Independent. Det er først og fremst universitet og høgskular med siviløkonomi- og bedriftsøkonomiutdanning som vil få merka konkurransen frå dette amerikanske universitetet. “The Open University” i Storbritannia går den andre vegen. Dette universitetet har allereie begynt å samarbeida med offentlege universitet i Florida og California med tilbod om å etterutdanna 30 000 ufaglærte lærarar.

- Vi hadde planlagt å bruke sommerferien til å trimme systemet og organisasjonen. Nå blir vi isteden kastet ut i det, sier biblioteksdirektør Jan Erik Røed.

I forbindelse med åpningen av UB er det planlagt et arrangement med tittelen ’To kulturer?’, hvor tradisjonene ved HF- og MA-fakultetene skal belyses. Den planlagte utstillingen med blant annet leirtavler fra Mesopotamia vil bli utsatt, fordi bibliotekets utstillingsrom ikke vil kunne holde de nødvendige tekniske krav på det tidspunktet. ’To kulturer?’- foredragene går imidlertid sin gang.

Forskingsrådet går imot kloningsforbod

- Eit totalforbod mot kloning av virveldyr kan truga den frie forskinga, seier administrerande direktør Christian Hambro i Noregs forskingsråd. Miljøverndepartementet har kome med framlegg om ei endring i genteknologilova som inneber eit generelt forbod mot kloning av virveldyr. Framlegget får altså ikkje støtte frå Forskingsrådet, som også er skeptisk til argumentasjonen i endringsframlegget.

- Forskingsrådet er einig i at kloning av dyr reiser etiske spørsmål som gjer at slik verksemd bør lovregulerast. Men me kan ikkje tilrå eit totalforbod, seier Hambro. Høyringsfristen for dette lovframlegget var 10. mai.

Hauge og mediedebatt i Kunnskapskanalen

Pinseaften, laurdag 22. mai klokka 13.55 sender Kunnskapskanalen eit program med Berge Furre om Hans Nielsen Hauge (1771-1824) fra Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo på NRK1. Hauge må kallast ein av grunnleggjarane av det moderne Noreg. Med han vaks den fyrste folkerørsla fram - uavhengig av kongemakt og autoritet og i kvass opposisjon til embetsverket. Lekmannsrørslene - vekkingsrørslene - i kyrkja reknar Hauge som sin grunnleggjar. Men han var også ein pioner for nytt næringsliv.

Laurdag 29. mai kl 15.00 slår Kunnskapskanalen på til på nytt igjen i NRK 1. Då blir det sendt eit program om mediene si rolle i konfliktområde. Programmet er eit opptak frå ein paneldebatt under Internasjonal Studentfestibal i Trondheim (ISFiT) tidlegare i år.

Ny økonomidirektør tilsett

Kollegiet har tilsett Stein Helgesen som ny økonomidirektør ved Universitetet i Oslo. Han overtar etter tidlegare økonomidirektør Nils Dugstad som no er tilsett som viseadministrerande direktør ved Sentralsjukehuset i Akershus.

Pris til Tromsø-forskar

Førsteamanuensis Frank Melandsø ved Universitetet i Tromsø har fått tildelt A/S Norsk Varekrigsforsikringspris for yngre forskarar på 30 000 kroner. Han får prisen for framifrå vitskapleg arbeid innan feltet støvplasma (dusty plasmas).Prisen blei delt ut på årsmøtet til Det Norske Vitskapsakademiet denne veka.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999

Publisert 20. mai 1999 14:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere