Forskningsadministrativ saksbehandling

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999


Debatt

I Uniforum nr. 7 karakteriserer professor John Gray postgangen internt som en skandale. Jeg vet ikke hvilke ord jeg vil bruke om saksbehandlingen ved Forskningsadministrativ avdeling. Etter omlegging av rutiner sender Norges forskningsråd brev om bevilgninger til Forskningsadministrativ avdeling ved UiO. Her skal hvert enkelt prosjekt registreres før tilsagnsbrevet sendes videre til de enkelte institutter. At dette kan ta noe tid i perioden rundt jul, kan være forståelig da Forskningsrådet på denne tiden avgjør hvem som skal få penger. Det skaper likevel frustrasjoner når tilsagnsbrevet ikke kommer før mot slutten av januar og man gjerne skulle ansatt en stipendiat fra 1. januar. Men at saksbehandlingen ikke skjer noe raskere til andre årstider, forundrer.

23. februar i år søkte undertegnede om en tilleggsbevilgning fra Forskningsrådet. Søknaden ble behandlet og sendt fra Forskningsrådet 26. mars og stemplet inn ved Forskningsadministrativ avdeling 29. mars (uke 13). I uke 18 - etter 5 uker - mottar Biologisk institutt tilsagnsbrevet. Riktignok har det vært påske i mellomtiden, men kan dette kalles for en rask og effektiv saksbehandling? Hvor ligger gevinsten fra Effektiviseringsprosjektet? Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte!

Stein Fredriksen, førsteamanuensis ved Biologisk institutt

P.S. Jeg vil ikke skylde på postgangen.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999

Publisert 20. mai 1999 14:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere