Sponsorer søkes!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999


Nytt veksthus på Tøyen:

70 millioner kroner. Det er summen UiO må skaffe til veie for at det planlagte utstillingsveksthuset på Tøyen skal kunne realiseres.

Av Trine Nickelsen

GLASSKULPTUR: Et nytt utstillingsveksthus, formet som en glasskulptur, vil bli en av hjørnesteinene i Tøyen kulturpark. Veksthuset er delt inn i fire ulike klimasoner. (Faksimile fra brosjyren)

Kollegiet vedtok i 1992 å bevilge 30 millioner kroner fra universitetets Tøyenfond for å sette fortgang i planene om nytt veksthus. Prislappen på et slikt anlegg er imidlertid langt høyere. Byggekostnadene er beregnet til om lag 100 millioner kroner. UiO vil nå gå ut og skaffe de resterende 70 millioner kronene fra private og fra det offentlige.

Sponsormidler

Fersk fra trykkeriet ligger en fargerik brosjyre som presenterer det nye, store veksthuset.
- Brosjyren er et godt utgangspunkt når vi skal ut og skaffe sponsormidler, sier rektor Kaare R. Norum. - Det nye veksthuset på Tøyen er et spennende prosjekt som jeg fortest mulig vil ta opp med Oslo kommune. Til neste byrådsmøte og møte med ordføreren tar jeg med meg brosjyren og legger saken fram, sier han.

Kulturparken Oslo Øst

Det nye veksthusanlegget som skal bygges på sirkustomta på Tøyen, skal fungere som ’universitetets åpne vindu’ mot publikum og vil bli et viktig element i den nye kulturparken i Oslo Øst.

- Følgene av veksthusanlegget tror vi blir meget positive. Et slikt anlegg vil bli en berikelse for området Oslo Øst. Det vil bli en kjempeattraksjon, tror seniorarkitekt Helga Sagsveen ved Teknisk avdeling. Sagsveen har sammen med brukerne på Tøyen utarbeidet romprogrammet for veksthuset. Hun har også, sammen med seniorarkitekt Leif Haugen, sittet i juryen for arkitektkonkurransen om nytt veksthus.

– Ferdigstillelsen av veksthuset er ikke viktig bare for universitetet, men også for byen og videreutviklingen av Tøyen kulturpark. Vi planlegger grunnsteinsnedleggelse i forbindelse med tusenårsskiftet og byjubileet.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999

Publisert 20. mai 1999 14:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere