Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999


Fransk orden til Rolf Tobiassen

(Foto: Martin Toft)

Nøtter

Hvem er dette?
2. Når åpner det nye Rikshospitalet?
3. Hvem er bestyrer for "De Schreinerske Samlinger" ved Anatomisk institutt?
4. Når skal en framtidig bruk av Observatoriebygningen behandles i Kollegiet?
5. Hva står forkortelsen HR for?

Svar

  1. Eirin Haugen, ansvarlig for planleggingen og koordineringen av det nye universitetsbiblioteket
  2. 1. juni i år
  3. Per Holck
  4. 18. mai
  5. Det norske høgskoleråd

Rolf Tobiassen, avdelingsleiar for Senter for universitets- og høgskulesamarbeid med Frankrike, har som første nordmann fått tildelt den franske ordenen Commandeur de L´Ordre des Palmes Académiques. Dette er den høgste ordenen det er mogleg å få i Frankrike innan utdanning og forsking.

- Rolf Tobiassen har hatt svært mykje å seia for universitets- og høgskulesamarbeidet mellom Noreg og Frankrike, sa den franske ambassadøren Patrick Henault under tildelinga. I takketalen sin la Tobiassen vekt på kor stor respekt det franske samfunnet har for det som er annleis.

- Franskmennene har vore opne for å lata til dømes utanlandske kunstnarar komamed nye nyansar til den franske kulturen. På denne måten kan Frankrike læra Noreg å sjå det positive i det som er annleis og som kjem utanifrå, understreka Tobiassen.

Penger til 17. mai?

Da må du være ute i god tid: Hovedkassen på Blindern holder nemlig stengt fredag 14. mai. Tirsdag 18. mai er imidlertid alt som før (!) igjen.

sa Erlend Loe

Forfatteren Erlend Loe stilte opp for mange lydhøre og lattermilde tilskuere til et "akademisk friminutt" på Akademika sist torsdag.

Loe leste utdrag fra bøkene sine, blant annet fra sin siste bok "Kurt Quo Vadis?" Han leste høyt om Kurt som kjørte truck til festen med de flinke legestudentene som drev med viktige ting. Og om Kurt som ikke likte seg der.

Han leste også fra sin debutbok "Tatt av kvinnen", "Naiv Super" og fra oversettelsene av Hal Sirowitz' diktsamlinger "sa mor" og "sa terapeuten min".

Erlend Loe har et ufullført hovedfag bak seg, og noen av fagene tok han ved Universitetet i Oslo. "Litt anmasende" var det eneste han rakk å si på spørsmålet om hvordan han opplevde UiO, før han måtte signere bøkene til den ventende køen.

Akademika startet denne våren opp med "akademiske friminutt", der blant andre statsviteren Øyvind Østerud og Musikkhøyskolen har stilt opp. Til høsten vil det bli arrangert annenhver torsdag.KONGELEG OPNING: Prinsesse Märtha Louise opna utstillinga Missing links - alive! 15.april (Foto: Hanna Buxrud)

     ORDEN TIL RUSSAR:Professor i skandinaviske språk ved Universitetet iSt. Petersburg, Valerij P. Berkov får tildelt provet på at Hans Majestet Kongen har utnemnt han til Ridder I av si Fortjenstorden. (Foto: hanne Buxrud)
 

Fra Det Kongelige Frederiks …

Fra Det Kongelige Frederiks &

I begyndelsen av 1920-aarene indtræder et betydningsfuldt vendepunkt i rekrutteringen av universitetets lærerkræfter, idet universitetet fra nu av begynder at nyttiggjøre sig resultaterne av sin egen lærervirksomhet og kan ansætte lærere, som det selv har utdannet. Og den række dygtige, tildels fremragende mænd, som i løpet av tyve- og treti-aarene stiger fra universitetets tilhørerbænke op paa dets katetre, danner et hædrende vidnesbyrd om, at universitetet i den første trange og paa saa mange maater vanskelige periode av sin virksomhet ikke har arbeidet forgjæves, men efter tidens leilighet tilfredsstillende har formaadd at løse den videnskabelige del av sin opgave.

Det Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift IBokomtalen:

GUDS BILLEDBOK

Professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og påtroppende rektor for Det praktisk-teologiske seminar, Geir Hellemo, har nylig utgitt Guds billedbok på Pax Forlag. Utgangspunktet hans er både kjærlighetsopplevelsen og den religiøse opplevelse har behov for vakre synsinntrykk. Dette blir anskueliggjort gjennom en kulturhistorisk reise gjennom middelalderens Italia, med særlig vekt på kristen billedkunst og arkitektur. I bildene møter vi, foruten Maria-dyrkelse og munker, engler og helvete slik Dante så dem.Nansen-pris til Hjalmar Torp

Professor emeritus Hjalmar Torp har fått tildelt Fridtjof Nansens belønning i den historisk-filosofiske klassen for sitt framifrå vitskaplege arbeid innan sein-antikk, tidleg-kristen, bysantinsk og høgmellomalderkunst. I grunngjevinga for prisen heiter det òg at Torp har gjort eit grunnleggjande arbeid for norsk og nordisk kunstforsking med innsatsen sin for å byggja opp att Det norske institutttet i Roma og for å ha sett i gang fleire fellesnordiske prosjekt innan arkeologi. Prisen er på 50 000 kroner og blei delt ut på årsmøtet til Det norske Vitskapsakademiet denne veka.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999

Publisert 8. mai 1999 13:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere